Proxecto Epístola

----

Luis Moure-Mariño (1915-1999)

Notario e escritor. Estudou dereito en Madrid. Foi profesor axudante de Dereito político en Madrid e notario en Galicia. De ideoloxía conservadora, tomou partido polos sublevados durante a Guerra Civil, colaborando durante a ditadura franquista en numerosos sornáis como El Pueblo Gallego, Faro de Vigo e La Voz de Galicia.
Epístolas
0
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]