Proxecto Epístola

----

Alejandro Chao (-1894)

Xunto co seu cuñado Juan Compañel e o seu irmán Eduardo Chao, é o empresario máis relevante do mundo editorial galego do século XIX. Nun intre decisivo para a consolidación da prensa escrita, contribuíu a crear unha intensa rede comercial e informativa entre a Galicia interior (nomeadamente Vigo), a capital do Estado e a Galicia transatlántica (A Habana). Fundador do periódico La Oliva, vinculado ao xornal El Miño e correspondente americano de El Heraldo Gallego, financiou parte dos custos de impresión da Historia de Galicia de Murguía. Instalado en Cuba desde os anos sesenta do século XIX, foi o promotor da empresa La Propaganda Literaria, que auspiciou a publicación do libro Follas novas (1880). Arriscou gran parte do seu capital abrindo unha sucursal madrileña da imprenta, na que deu ao prelo La Ilustración Gallega y Asturiana, continuadora da tradición de prensa ilustrada que dera comezo co Semanario Pintoresco Español e o Museo Universal, e que resultou moi importante na difusión dos traballos xornalísticos de Murguía e de Rosalía de Castro.

Fonte
Martínez, Xurxo. “Alejandro Chao, o editor e amigo de Rosalía de Castro”. Faro de Vigo, 5 de decembro de 2013.

Epístolas
0
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]