Proxecto epístola

----

Correo Literario

Revista literaria editada por un grupo de exiliados galegos entre 1943 e 1945 co fin de dar a coñecer ao público latinoamericano algunhas das manifestacións culturais de Galicia. Fundárona en Bos Aires Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado e Luís Seoane aos poucos meses da desaparición de De mar a mar. Dirixida por Seoane, destacan tamén as colaboracións gráficas de Colmeiro e doutros artistas arxentinos. Tiña un formato de periódico tabloide, ilustrado con fotografías e debuxos, impresos a dúas ou tres tintas, onde se recollía información artística literaria. Os primeiros números eran quincenais, para pasar logo a ser mensuais. Os seus contidos programáticos poden resumirse en orientación americanista, enfoque político internacional en favor das democracias, posición antifranquista, identificación entre cultura e liberdade, promoción de iniciativas culturais de amplo alcance e afirmación do universalismo fronte ao nacionalismo.
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]