Proxecto epístola

----

Grial

Fondo: Ramón Piñeiro na Fundación Penzol

Publicación cultural da editorial Galaxia. A revista Grial tivo o seu antecedente na Colección Grial, que iniciou a súa andaina ao tempo que a editorial. En 1951 apareceu o primeiro caderno dos catro que se chegarían a publicar antes da colección ser prohibida pola ditadura franquista. A partir de 1963 recupérase a publicación so dirección de Ramón Piñeiro e Francisco Fernández del Riego.
Epístolas
10 mencións