Ricardo Carballo Calero con Otero Pedrayo

----

Ensayo histórico sobre la cultura gallega

[libro] Ensaio de Ramón Otero Pedrayo escrito en 1933. Esta primeira edición viu a luz en Santiago de Compostela na editorial Nós.
Epístolas
1
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1954-01-23
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1954)
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal