Otero Pedrayo con Antonio Fraguas

----

conferencias

Unha conferencia é un discurso pronunciado por unha persoa nun acto público tratando un determinado tema.

Fonte: https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/conferencia (25/6/19)
Epístolas
1
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1932-09-00
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal