Ricardo Carballo Calero con Otero Pedrayo

----

Por os vieiros da saudade

[libro] Por os vieiros da saudade: lembranzas e crónicas de un viaxe a Buenos Aires é unha obra de Ramón otero Pedrayo editada en Vigo por Galaxia en 1952.
Epístolas
1
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1952-12-26
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1952)
Lugo
Trasalba
Orixinal