PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: Mulleres

Galería biobibliográfica que, de xeito individualizado, proporciona información sobre mulleres galegas ou relacionadas con Galicia, xa finadas. Na súa elaboración, realizada principalmente a través de colaboracións externas e especializadas, os esforzos céntranse en buscar e dar a coñecer referencias das mulleres máis esquecidas pola historia, sen deixar de lado as máis recoñecidas e estudadas. Dáse maior importancia, nestes últimos casos, á visibilización das vertentes menos difundidas das súas traxectorias.

A galería renóvase periodicamente ben a través dunha nova entrada, ben con ampliacións ou revisións das xa existentes.

Cada entrada dá conta da singularidade da muller tratada e achega elementos que amosan as relacións e producións das protagonistas. Engádense ligazóns de interese, arquivos fotográficos, pictóricos, sonoros e audiovisuais así como materiais documentais divididos en dúas categorías: «documentos de» e «documentos sobre». Na primeira categoría recóllense producións da muller que se trata. A segunda componse de documentos doutras autorías e relacionados con ela. Algúns destes teñen xa un carácter histórico, outros son de nova creación.
Epístolas
18
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Carta manuscrita de Amparo Alvajar a Carmen Muñoz Manzano
Orixinal
Carta de Rosalía a Murguía. Sen data
Orixinal Transcrición

Transcripción da epistola Carta de Rosalía a Murguía. Sen data

...nos hallamos demasiado lejos. Paciencia. Ninguna contestación tuve de Joaquina, y no quiero mandarle más a la niña, a no ser que tú me mandes otra cosa. Que se lo coman y se lo guisen todo.
Nada sabía de que Compañel estuviese enfermo. Cierto es que no tenía por quién. Apresúrate, sin embargo, a hacer cuentas; bueno será. Si yo fuese hombre, saldría en este momento y me dirigiría a un monte, pues el día está soberbio; tengo, sin embargo, que resignarme a permanecer encerrada en mi gran salón. Sea. Adiós. Recibe todo mi corazón y perdóname cuanto te hago sufrir: tú eres el que tienes que perdonarme a mí y no yo a ti. He leído ayer un cuento de Poe, precioso aunque sencillo. Allí comprenderías que era poeta. Otro que he leído de él, de un género opuesto, se parece al modo de escribir de Larra. Las damas verdes de Jorge Sand tienen muchísima semejanza en cierto estilo con mi joven azul. ¿Qué te parece? Van a decir que he querido imitarla.
Cien besos y adiós. Voy a pasearme un poco por tu cuarto, pues tengo los pies helados.
Tuya,
Rosa

1858-07-04
Carta de Avelina Valladares
Orixinal
1925-12-01
Carta de Ramón Menéndez Pidal a María de Maeztu, recomendando a Olimpia Valencia López
Orixinal
1934-06-05
Carta do director do Instituto Nacional de 2ª enseñanza de Ourense a Mª de los Ángeles Tobío Fernández na que é nomeada Axudante interina gratuita da sección de letras (5-6-1934)
Orixinal
1936-10-27
Carta «relixión e moral católica»
Orixinal
1937-02-17
Carta «obsequio para a filla do Generalísimo»
Orixinal
1938-05-27
Carta «educación relixiosa, patriótica»
Orixinal
1939-04-06
Carta de Juán Larrea da Junta de Cultura Española en París a Mª de los Ángeles Tobío sobre a situación do seu marido (6-4-1939)
Orixinal
1940-11-18
Carta «funeral por Primo de Rivera»
Orixinal
1945-11-04
Carta de María de los Dolores (Enriqueta Otero) a Martín (guerrilleiro) con data 4 de novembro de 1945
Orixinal
1946-11-12
Carta de Romualdo de Toledo
Orixinal
1961-11-30
Carta na que Enriqueta suplica indulto con data 30 de novembro de 1961
Orixinal
1962-04-18
Carta do Ministro de Comercio
Orixinal
1993-09-18
Carta «Deuda con Doña Olimpia Valencia»
Orixinal
2000-00-00
Extracto de cartas de Amparo Alvajar a Rafael Dieste e Carme Muñoz
Orixinal
2000-00-00
Extracto de carta de Amparo Alvajar a súa irmá Ana María
Orixinal
2001-00-00
Carta de Agustina Otero cedendo a súa herdanza aos pobres de Valga
Orixinal