Otero Pedrayo con Antonio Fraguas

----

felicitacións da onomástica

A onomástica é o día en que se celebra a festa do santo ou da santa de quen se leva o nome.

Fonte: https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/onom%C3%A1stica (26/6/19)
Epístolas
13