PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: mitins

Reunións públicas para expor e tratar ideas e cuestións políticas ou sociais.

Fonte: https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/mitin (25/6/19)
Epístolas
1
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1932-04-28
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal