Subtítulo:
Folla dos rapaciños galegos
Lugar:
Madrid
País:
España
Data de inicio:
1/5/1922
Ano de inicio:
1922
Ilustración:
Cebreiro; Lloréns; Palacios; Prieto; Castelao ;
Colaboración:
Manuel Fuentes; Máximo Ramos; Rogelio Rodríguez Díaz; Antón Vilar Ponte ; Ramón Cabanillas ; Roberto Blanco Torres ; Victoriano Taibo ;
Idioma:
Galego
Formato:
33 x 23 cm
Extensión:
4
Prezo:
10 cts.
Redacción:
Aduana 35, 2º. Madrid
Imprenta:
Editorial Ibérica, Alburquerque, 12. Madrid.
Contido:
Publicación infantil en galego, que pretende ser un instrumento de galeguización lingüístico, didáctico e instrutivo. A revista está composta por poemas, relatos e artigos que denotan a orientación galeguista dos seus autores.
Observacións:
Soamente saíron dous números.
Ilustracións:
Escasas. Debuxos de Cebreiro, Lloréns, Prieto, Castelao, Palacios, e tamén de nenos galegos. Case non hai fotografías.
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1922: maio, xullo
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Real Academia Galega. .