Subtítulo:

Folla dos rapaciños galegos

Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1922
Colaboración
Manuel Fuentes
Rogelio Rodríguez Díaz
Antón Villar Ponte
Max Ramos
Ramón Cabanillas
Roberto Blanco Torres
Victoriano Taibo
Ilustración
Cebreiro
Lloréns
Palacios
Prieto
Castelao
Idioma:
Galego
Formato:
33 x 23 cm
Extensión:
4
Prezo:
10 cts.
Redacción:
Aduana 35, 2º. Madrid
Imprenta:
Editorial Ibérica, Alburquerque, 12. Madrid.
Contido:
Publicación infantil en galego, que pretende ser un instrumento de galeguización lingüístico, didáctico e instrutivo. A revista está composta por poemas, relatos e artigos que denotan a orientación galeguista dos seus autores.
Observacións:
Soamente saíron dous números.
Ilustracións:
Escasas. Debuxos de Cebreiro, Lloréns, Prieto, Castelao, Palacios, e tamén de nenos galegos. Case non hai fotografías.
Publicidade:
Non ten