Subtítulo:

Cantos anos vivirei?

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1970
Fin:
1970
Fundación
Luís Seoane
Dirección
Luís Seoane
Colaboración
S. Fernández Ollarnovo
Lorenzo Varela
Ilustración
Seoane
Carlos Maside
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Galego
Formato:
29 x 23 cm
Extensión:
6 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Voceiro cultural que comprende notas sobre publicacións, representacións teatrais, discursos, exposicións etc., centradas en autores galegos ou ben de temática galega. Acompáñase dun suplemento que contén unha cantiga de Lorenzo Varela, e dúas recensións de libros, unha delas asinada por S. Fernández Ollarnovo
Ilustracións:
Debuxos de Seoane e Maside
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1970: n.º 1