Cultura Hispánica

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista literaria mensual: Órgano de la Agrupación Artística Gallega
1940 (n.º 82, 84, 88): Revista mensual de literatura, arte, historia, geografía, gráficos e información de todo el mundo hispánico y especialmente de la colonia española en Cuba
Entidade editora:
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
1/6/1940
Ano de inicio:
1940
Dirección:
Adolfo V. Calveiro; Ramón López Prado. nº 15;
Administración:
Adolfo V. Calveiro; Jesús Iglesias Surribas; José María González;
Colaboración:
Adolfo V. Calveiro; Aureliano Barredo; Enrique Enrich Morell; Flor de León; Francisco González; J. Fernández Castro; J. Gómez Reyna; José Rubinos; Luis Gutiérrez Delgado; Malín d'Echevers; María Prieto Bolsa; Mariano Sancho Cauchola; Modesto Prieto Camiña; Pablo F. Lavín; Pedro Vázquez Rábade; Rafael López Moreira; Ramón del Campo; Ramón Fernández Mato; Ramón Lemos;
Publicidade:
José María González;
Xefatura de redacción:
Raimundo Vázquez Rábade ;
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Castelán
Formato:
27 x 19,5 cm.
Extensión:
68 páxinas
Prezo:
N.º solto: 0,20 $; 2.ª Época: n.º solto: 0,10 $
Redacción:
Zulueta, 658, altos. A Habana
Sol, 319, altos. A Habana
Imprenta:
Imprenta de J. Iglesias Surribas, Aguacate, 520. A Habana.
Talleres: Gráfica Moderna de J. Iglesias Surribas, Amargura, 113. A Habana.
Talleres Editorial la Milagrosa B. Rodríguez, Compostela, 456. A Habana.
Contido:
Publicación societaria, continuadora de Cultura Gallega, pero que sofre un cambio importante na súa liña editorial, pois abandona a orientación galeguista anterior e pretende "difundir el conocimiento de los valores espirituales de la gran familia hispánica en el mundo, propendiendo particularmente a la mayor identificación entre cubanos y españoles". A revista está centrada nos temas e actividades da Sociedade editora e, a pesar do cambio de orientación, continúa a tratar aspectos variados da cultura galega: actualidade, historia, literatura etc.
Observacións:
A primeira época desta publicación comenza no n.º 82, correspondente a xuño de 1940 (o número anterior aparecería baixo o título de Cultura Gallega). A segunda época comeza cunha numeración nova, da que só atopamos exemplares desde o n.º 13 (24/9/1956)
Ilustracións:
Abundantes fotografías, principalmente de actos institucionais, sociedade e motivos galegos.
Publicidade:
Durante a primeira etapa ten escasa publicidade, localizada na primeira e última folla, e intercalada entre artigos. Aparecen anuncios comerciais, de bancos e institucións. Na segunda etapa é máis numerosa, con anuncios comerciais, bancos, sanatorios, institucionais ou industrias (fundicións e da Compañía Cubana de Electricidade).
Números consultados:
1940: n.º 82, 84, 88
2ª época
1956: n.º 13
1957: n.º 15
1958: n.º 16
Relacionadas:
Cultura Gallega. 1936 (Outra publicación editada pola Agrupación Artística Gallega. Cultura Hispánica é continuación de Cultura Gallega.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1958: n.º 16
3ª Época:
1997: xullo-setembro