Cultura Hispánica

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista literaria mensual: Órgano de la Agrupación Artística Gallega
1940 (n.º 82, 84, 88): Revista mensual de literatura, arte, historia, geografía, gráficos e información de todo el mundo hispánico y especialmente de la colonia española en Cuba

Entidade editora:
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1940
Dirección
Adolfo V. Calveiro
Ramón López Prado. nº 15
Administración
Adolfo V. Calveiro
Jesús Iglesias Surribas
José María González
Colaboración
Adolfo V. Calveiro
Aureliano Barredo
Enrique Enrich Morell
Flor de León
Francisco González
J. Fernández Castro
J. Gómez Reyna
Luis Gutiérrez Delgado
Malín d'Echevers
María Prieto Bolsa
Mariano Sancho Cauchola
Modesto Prieto Camiña
Pablo F. Lavín
Pedro Vázquez Rábade
Rafael López Moreira
Ramón del Campo
José Rubinos
Ramón Fernández Mato
Moncho Lemos
Publicidade
José María González
Xefatura de redacción
Raimundo Vázquez Rábade
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Castelán
Formato:
27 x 19,5 cm.
Extensión:
68 páxinas
Prezo:
N.º solto: 0,20 $; 2.ª Época: n.º solto: 0,10 $
Redacción:
Zulueta, 658, altos. A Habana
Sol, 319, altos. A Habana
Imprenta:
Imprenta de J. Iglesias Surribas, Aguacate, 520. A Habana.
Talleres: Gráfica Moderna de J. Iglesias Surribas, Amargura, 113. A Habana.
Talleres Editorial la Milagrosa B. Rodríguez, Compostela, 456. A Habana.
Contido:
Publicación societaria, continuadora de Cultura Gallega, pero que sofre un cambio importante na súa liña editorial, pois abandona a orientación galeguista anterior e pretende "difundir el conocimiento de los valores espirituales de la gran familia hispánica en el mundo, propendiendo particularmente a la mayor identificación entre cubanos y españoles". A revista está centrada nos temas e actividades da Sociedade editora e, a pesar do cambio de orientación, continúa a tratar aspectos variados da cultura galega: actualidade, historia, literatura etc.
Observacións:
A primeira época desta publicación comenza no n.º 82, correspondente a xuño de 1940 (o número anterior aparecería baixo o título de Cultura Gallega). A segunda época comeza cunha numeración nova, da que só atopamos exemplares desde o n.º 13 (24/9/1956)
Ilustracións:
Abundantes fotografías, principalmente de actos institucionais, sociedade e motivos galegos.
Publicidade:
Durante a primeira etapa ten escasa publicidade, localizada na primeira e última folla, e intercalada entre artigos. Aparecen anuncios comerciais, de bancos e institucións. Na segunda etapa é máis numerosa, con anuncios comerciais, bancos, sanatorios, institucionais ou industrias (fundicións e da Compañía Cubana de Electricidade).
Relacionadas:
Cultura Gallega. 1936 (Outra publicación editada pola Agrupación Artística Gallega. Cultura Hispánica é continuación de Cultura Gallega.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1958: n.º 16
3ª Época:
1997: xullo-setembro