Follas Novas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Semanario Gallego
1905: Semanario científico, literario y defensor de la colonia gallega

Lema:
Hoc-hic-Misterium Dei-Firmiter-Profitemus
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1897
Fin:
1908
Fundación
Antonio de P. Cea
J. Raimil
Dirección
Antonio de P. Cea
Alfredo Fernández (Alfredo Nan de Allariz). nº 533
Adelardo Novo. nº 564
Administración
Sr Cidre. Ano 1908
Editor/a
Antonio de P. Cea
J. Raimil
Colaboración
Álvaro de la Iglesia
Antonio P. Cea
Delmiro Viéitez
Francisco Javier Ramil
J. Fernández Merino
J. M. Fernández
J. Ruiz
José Lenzano
José M. de Arrarte
José Villar Santo
Juan Manuel Espada
Leoncia Varela
Ramón Míguez
Ricardo Rodríguez
Secundino Baños
Xan da Masma
Aurelio Aguirre
Laureano Rodríguez
Manuel Murguía
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe, pero algún número, como o 152, aparece integramente en castelán
Formato:
54 x 34 cm.
Extensión:
Variable, entre 4 e 12 páxinas
Prezo:
Subscrición mensual: 1 peso
Redacción:
Amargura, 32. A Habana
Ánimas, 66. A Habana
Ánimas, 45. A Habana
Imprenta:
Manzana Central, por Monserrate. A Habana.
Contido:
Revista de información xeral, que aborda a situación e a vida social das colonias galega e española en Cuba. Amosa unha preocupación pola identidade de Galicia desde postulados galeguistas, polo que aborda temas como os mártires de Carral e as actividades do galeguismo. Tamén recolle en diversos artigos aspectos históricos, políticos, económicos, sociais e culturais de Galicia. Publica diversas obras por entregas.
Observacións:
Na tapa aparece como subtítulo: Revista semanal ilustrada, e na 3ª páxina: Semanario científico, literario y defensor de la colonia gallega
Ilustracións:
Mois escasas. Na portada do n.º 152 aparece un debuxo do monumento dedicado aos mártires de Carral.
Publicidade:
Ata o n.º 152 non ten, pero nos seguintes anos aparecen anuncios de negocios da colectividade, de institucións, compañías navieiras, bancos, etc. sobre todo localizados na última páxina.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1897: n.º 1-5, 7-11, 13-26, 28-30
1898: n.º 31, 32, 36-40, 42-45, 47-49, 64, 66-71
1899: n.º 87-90
1900: n.º 152
1902: n.º 280, 283
1903: n.º 292, 299, 329, 330, 333, 334, 339, 340
1904: n.º 359-360
1905: n.º 396-448
1907: n.º 533-552
1908: n.º 553-573, 575-593, 595, 597, 600, (cambio de numeración) 159-162