Galicia Gráfica

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación Semanal

Entidade editora:
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1913
Dirección
Ramiro García
Administración
Francisco G. Mouriño
Colaboración
A. Rodríguez Santos
Domingo J. Freijomil
Eugenio Mañach
F. Mirabert Vilaplana
Fray Roblanto (Roberto Blanco Torres)
M. Carrillo Cortizas
Perfecto Franco Montero
Rufino Pazos
Segundo Mosquera
Xesús Rodríguez Bautista
Filomena Dato Muruais
Ramón Cabanillas
Corresponsalía
J. Cea, A Coruña
Jesús Rey Alvite, Santiago de Compostela
Manuel Amor Meilán, Lugo
Uxío Carré Aldao, A Coruña
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Predominio do castelán (99%), o galego emprégase en poesías
Formato:
27 x 20 cm.
Extensión:
28 páxinas
Prezo:
12 centavos; subscrición mensual: 0,50 $
Tiraxe:
No seu primeiro número: 5.000 exemplares
Redacción:
Prado (Paseo), 93, B. A Habana
Imprenta:
Imprenta Militar de Pérez Hermanos, Muralla, 40. A Habana.
Contido:
Publicación de información xeral que recolle novas de Galicia ("De la Región") e da colonia en Cuba ("Actualidades"). Tamén inclúe artigos de carácter literario e poemas.
Observacións:
O n.º 11 é un especial dedicado ao primeiro aniversario da morte do presidente do Centro Gallego, Eugenio Mañach Couceiro, e figura como 2.ª época.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de motivos galegos e de personalidades. Tamén inclúe viñetas e debuxos.
Publicidade:
Abundantes anuncios de carácter comercial, institucional e de profesionais liberais.
Relacionadas:
Galicia Gráfica. 1923 (Outra publicación coa mesma cabeceira.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1913: n.º 1-4, 8-10