Galicia Gráfica

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Publicación Semanal
Entidade editora:
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
9/8/1913
Ano de inicio:
1913
Dirección:
Ramiro García;
Administración:
Francisco G. Mouriño;
Colaboración:
A. Rodríguez Santos; Domingo J. Freijomil; Eugenio Mañach; F. Mirabert Vilaplana; Filomena Dato Muruais; Fray Roblanto (Roberto Blanco Torres); M. Carrillo Cortizas; Perfecto Franco Montero; Rufino Pazos; Segundo Mosquera; Xesús Rodríguez Bautista; Ramón Cabanillas ;
Corresponsalía:
Eugenio Carré Aldao, A Coruña; J. Cea, A Coruña; Jesús Rey Alvite, Santiago de Compostela; Manuel Amor Meilán, Lugo;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Predominio do castelán (99%), o galego emprégase en poesías
Formato:
27 x 20 cm.
Extensión:
28 páxinas
Prezo:
12 centavos; subscrición mensual: 0,50 $
Tiraxe:
No seu primeiro número: 5.000 exemplares
Redacción:
Prado (Paseo), 93, B. A Habana
Imprenta:
Imprenta Militar de Pérez Hermanos, Muralla, 40. A Habana.
Contido:
Publicación de información xeral que recolle novas de Galicia ("De la Región") e da colonia en Cuba ("Actualidades"). Tamén inclúe artigos de carácter literario e poemas.
Observacións:
O n.º 11 é un especial dedicado ao primeiro aniversario da morte do presidente do Centro Gallego, Eugenio Mañach Couceiro, e figura como 2.ª época.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de motivos galegos e de personalidades. Tamén inclúe viñetas e debuxos.
Publicidade:
Abundantes anuncios de carácter comercial, institucional e de profesionais liberais.
Números consultados:
1913: n.º 9-10
2ª Época
1916: n.º 11
Relacionadas:
Galicia Gráfica. 1923 (Outra publicación coa mesma cabeceira.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1913: n.º 1-4, 8-10