Heraldo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Periódico consagrado a los intereses del pueblo galiciano y paladín de la colonia gallega en Cuba

Lema:
Por y para Galicia
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1919
Fundación
Manuel Fernández Doallo
Dirección
Hilario Ramón Alonso
R. P. Buyo
Manuel Fernández Doallo. Ano 1924 en adiante
Subdirección
Manuel García López
Domingo Quiroga
Propiedade
Manuel Fernández Doallo
Colaboración
Agustín Ribas Sánchez
Alejandro Prieto
Avelino Rodríguez Elias
Fernando Penalba
Inocencio González
José María Calveiro
Juan Arévalo Viéites
Manolo González R.
Manuel Fernández Doallo
Modesto Prieto Camiña
Roberto Blanco Orres
Vicente González Paratcha
Mercedes Vieito Bouza
Xefatura de redacción
Joaquín Otero Fernández. Ano 1920
Manuel M. Torres . Ano 1928
Periodicidade:
Semanal. A partir de maio de 1920 é quincenal. Desde 1927 en alternancia co Eco sae cada dez días
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán (80%)
Formato:
55 x 35 cm. 46 x 31 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 12 páxinas
Prezo:
5 centavos. Subscrición mensual, 0,40$; trimestral: 1,00$, semestral: 2,00$; anual, 4,00$
Lugares de distribución:
Cuba, Galicia e resto de América. En Estados Unidos manifestan ter máis de 500 subscritores
Redacción:
Cristo, 18. A Habana
Damas, 1. A Habana
Industria, 68. A Habana
San José, 7. A Habana
Imprenta:
La Caricatura, A Habana. A Habana.
Contido:
Prensa de información xeral que aborda principalmente asuntos galegos, en especial novas de Galicia (cinco páxinas están dedicadas á sección "Noticias de Galicia"). Tamén inclúe informacións da colectividade (na sección "Vida de la Colonia" aparecen referencias ás institucións e a actos sociais) e colaboracións literarias (contos, poesías etc.).
Ilustracións:
Ocasionalmente aparece algún debuxo, gravado ou viñeta
Publicidade:
Moi numerosa. Anuncios comerciais, de compañías de navegación, institucións e bancos.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1933: n.º 62-80
1934: n.º 81-92
1935: n.º 93-100,102