Heraldo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
Por y para Galicia
Subtítulo:
Periódico consagrado a los intereses del pueblo galiciano y paladín de la colonia gallega en Cuba
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
1/6/1919
Ano de inicio:
1919
Fundación:
Manuel Fernández Doallo;
Dirección:
Hilario Ramón Alonso; R. P. Buyo; Manuel Fernández Doallo. Ano 1924 en adiante;
Subdirección:
Manuel García López; Domingo Quiroga ;
Propiedade:
Manuel Fernández Doallo;
Colaboración:
Agustín Ribas Sánchez; Alejandro Prieto; Avelino Rodríguez Elias; Fernando Penalba; Inocencio González; José María Calveiro; Juan Arévalo Viéites; Manolo González R.; Manuel Fernández Doallo; Mercedes Vieito Bouza; Modesto Prieto Camiña; Roberto Blanco Orres; Vicente González Paratcha;
Xefatura de redacción:
Joaquín Otero Fernández. Ano 1920; Manuel M. Torres . Ano 1928;
Periodicidade:
Semanal. A partir de maio de 1920 é quincenal. Desde 1927 en alternancia co Eco sae cada dez días
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán (80%)
Formato:
55 x 35 cm. 46 x 31 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 12 páxinas
Prezo:
5 centavos. Subscrición mensual, 0,40$; trimestral: 1,00$, semestral: 2,00$; anual, 4,00$
Lugares de distribución:
Cuba, Galicia e resto de América. En Estados Unidos manifestan ter máis de 500 subscritores
Redacción:
Cristo, 18. A Habana
Damas, 1. A Habana
Industria, 68. A Habana
San José, 7. A Habana
Imprenta:
La Caricatura, A Habana. A Habana.
Contido:
Prensa de información xeral que aborda principalmente asuntos galegos, en especial novas de Galicia (cinco páxinas están dedicadas á sección "Noticias de Galicia"). Tamén inclúe informacións da colectividade (na sección "Vida de la Colonia" aparecen referencias ás institucións e a actos sociais) e colaboracións literarias (contos, poesías etc.).
Ilustracións:
Ocasionalmente aparece algún debuxo, gravado ou viñeta
Publicidade:
Moi numerosa. Anuncios comerciais, de compañías de navegación, institucións e bancos.
Números consultados:
1921: n.º 26, 28-31, 34, 36-45, 47-49
1922: n.º 1-24
1923: n.º 1, 7-24
1924: n.º 2, 4-6, 11-13, 16, 17, 19-21, 24, 26-29
1925: n.º 1, 3, 4, 6, 11-13, 16, 17, 19-21, 24, 26-29
1926: n.º 1-17, 20-24, 26-33, 35
1927: n.º 1-4, 8, 10, 14, 17-20, 22, 24, 26, 28
1929: n.º 2, 4, 6, 9, 12, 17-19
1930: n.º 20-22, 27-28, 30-31, 33-39, 41-45
1931: n.º 46-49
1933: n.º 62-80
1934: n.º 81-92
1935: n.º 93-100, 102
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1933: n.º 62-80
1934: n.º 81-92
1935: n.º 93-100,102