Heraldo Ortigueirés

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano oficial de la Asociación de Beneficencia Naturales de Ortigueira
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
1/2/1941
Data de fin:
1/6/1959
Ano de inicio:
1941
Ano de fin:
1959
Dirección:
Enrique Abesú; Gumersindo Cao; José Abella; Vicente Pérez Balteiro;
Subdirección:
Antonio Couzo García;
Administración:
Andrés Penabad; Enrique Montero;
Xefatura de redacción:
Antonio Couzo García;
Colaboración:
Carmita Couzo de Ruiz; Gumersindo Cao; José M. Castañeda; José T. Pita; Manuel Rodríguez Díaz; Pablo R. Presno; Vicente G. Morales;
Publicidade:
Alfredo Fernández;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
29,5 x 22 cm.
Extensión:
60 páxinas
Prezo:
0,05 $
Redacción:
Gervasio, 615. A Habana
Imprenta:
Editorial Adelaida, San Miguel, 657. A Habana.
Contido:
Revista oficial da Sociedade Naturales de Ortigueira, que ofrece informacións sobre a actividade interna da mesma (balances económicos, festas, homenaxes etc.), notas sociais e novas locais.
Ilustracións:
Numerosas fotografías institucionais
Publicidade:
Numerosos anuncios intercalados entre os artigos. Predominan os avisos comerciais, institucionais, de profesionais, bancos etc.
Números consultados:
1953: outubro
Depósito dos fondos:
Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .