Heraldo Ortigueirés

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano oficial de la Asociación de Beneficencia Naturales de Ortigueira

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1941
Fin:
1959
Dirección
Enrique Abesú
Gumersindo Cao
José Abella
Vicente Pérez Balteiro
Subdirección
Antonio Couzo
Administración
Andrés Penabad
Enrique Montero
Colaboración
Carmita Couzo de Ruiz
Gumersindo Cao
José M. Castañeda
José T. Pita
Manuel Rodríguez Díaz
Pablo R. Presno
Vicente G. Morales
Publicidade
Alfredo Nan de Allariz
Xefatura de redacción
Antonio Couzo
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
29,5 x 22 cm.
Extensión:
60 páxinas
Prezo:
0,05 $
Redacción:
Gervasio, 615. A Habana
Imprenta:
Editorial Adelaida, San Miguel, 657. A Habana.
Contido:
Revista oficial da Sociedade Naturales de Ortigueira, que ofrece informacións sobre a actividade interna da mesma (balances económicos, festas, homenaxes etc.), notas sociais e novas locais.
Ilustracións:
Numerosas fotografías institucionais
Publicidade:
Numerosos anuncios intercalados entre os artigos. Predominan os avisos comerciais, institucionais, de profesionais, bancos etc.