Labor Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Ilustración mensual: Órgano de las Sociedades Gallegas de Instrucción
Ilustración Decenal
Revista Decenal Ilustrada

Lema:
Todo y todos, fraternalmente -por honor, por amor, por deber- en beneficio del mayor explendor y gloria de nuestra incomparable Galicia
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1913
Fin:
1917
Fundación
Juan Vicente Martínez Quelle
Dirección
Juan Vicente Martínez Quelle
Administración
Francisco Barral. Ano 1916
Juan Domínguez. Anos 1914, 1915
Colaboración
Alfredo de la Iglesia y Santos
Aniceto Valdivia (Conde Kostia)
Catelle Mendes
Domingo Villar Grangel
Eduardo S. Serrano
Emilio Martínez
Francisco Barral
J. Domínguez
J. Pérez Ballesteros
J. Piñón Malo
Jesús Rodríguez Bautista
José del Valle Moné
Jotabé
Juan Casifranco
Luis Amor
M. Carrillo Cortizos
M. Oseira
Manuel Díaz
Manuel Gondell Linares
Matías Usero Torrente
Vicente Barros
Xusto do Pazo
Rodolfo Prada
Sofía Casanova
Corresponsalía
Constantino Castiñeira, Quemado de Güines, Cuba
Fidel del Río, Báez, Cuba
Joaquín Aviño Perrete, S. de Cuba, Cuba
José Manivesa Hermida, Pinar del Río, Cuba
José Paz, Ceballos, Cuba
José R. Bernal, Pinar del Río, Cuba
José Vega, Santa Clara, Cuba
Juan Ación García, Central Salvador, Cuba
Juan Nüñez, Ciego de Ávila, Cuba
Laureano Iglesias, San Nicolás, Cuba
Lorenzo G. Gómez, Cruces, Cuba
Luis Núñez Casanova, Cienfuegos, Cuba
Paulino Losada, Sagua la Grande, Cuba
Ramón Rosete, Yaguajay, Cuba
Raposeiro, Ferrol
Santiago García, Mayarís, Cuba
Tomás Cidrión Quintella, Ingenio J., Cuba
Periodicidade:
1913-1914: Mensual. 1915: Quincenal. 1916-1917: Decenal
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, o galego só se usa moi minoritariamente nalgunha colaboración literaria
Formato:
1913-1914: 35 x 25 cm. No resto dos números: 26 x 17,5 cm.
Extensión:
1913-1914: 20 páxinas; 1915-1917: Variable, entre 24 e 38 páxinas
Prezo:
1914: 20 centavos por mes e 50 centavos por trimestre; 1916: subscrición mensual: 4,40 $
Redacción:
Altos de Politeama. A Habana
Palacio del Centro Gallego, A Habana. A Habana
Imprenta:
Imprenta La Nueva de Emilio Blanco, Lamparilla, 27. A Habana.
Imprenta Moderna, Aguiar, 75. A Habana.
Contido:
Revista ilustrada, que pretende ser o órgano das Sociedades Gallegas de Intrucción: "Sólo nos guía un propósito: el de coadyuvar a la grande obra de las sociedades gallegas de todos los matices, aspirando ser su portavoz y su más decidido campeón en la noble liza, en el pugilato inmensamente sublime, para el engrandecimiento material y moral de nuestra idolatradada patria". É unha publicación de notable calidade artística e literaria, que inclúe información sobre as actividades das distintas Sociedades de emigrantes de Cuba e das delegacións do Centro Gallego. Está acompañada doutros artigos que abordan temas de xeografía e historia de Galicia, cultura, loita agraria etc. Igualmente atopamos relatos literarios, poemas, artigos sobre personaxes ilustres pertencentes ao eido da cultura galega, informes sobre o labor colectivo das Sociedades de emigrantes a prol da instrución en Galicia, así como tamén reportaxes gráficas sobre diversos lugares da xeografía galega.
Observacións:
En 1916, segundo Vicente Peña Saavedra, aparece como Labor Gallega en Cuba.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de sociedade que ilustran actos recreativos, de paisaxes e motivos galegos, de persoas destacadas polo seu labor no contexto da emigración, escritores, etc. Inclúe debuxos que ilustran relatos literarios, poemas etc.
Publicidade:
Localizada ao principio e final de cada número. Atopamos anuncios de establecementos comerciais, banca, compañías de navegación, bebidas, tabaco etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1913: n.º 1
1914: n.º 6, 7
1915: n.º 1-7
1916: n.º 1-7
1917: n.º 1-3