Subtítulo:

Órgao da Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1921
Fin:
1921
Dirección
Sinesio Fraga Vila
Colaboración
A. Legazón
Antonio Rodríguez Orjales
Camilo Díaz Seoane
F. G. Gómez
Óscar Fraga Gómez
Sinesio Fraga
Xavier Pardo
Xosé Arias Portela
Tomas Rodriguez Sabio
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Formato:
38 x 28 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Amargura, 94. A Habana
Industria, 68. A Habana
Imprenta:
Las Baleares, S.A., Sol, 42. A Habana.
Contido:
Publicación política, que actúa como órgano de expresión da Xuntanza Nazonalista Galega. A publicación informa na sección "Novas da Causa" das actividades do movemento nacionalista en Galicia e Cuba. Ao mesmo tempo fomenta as ideas galeguistas na illa e ten unha finalidade cultural con artigos sobre a literatura e a lingua galega.
Observacións:
A data de inicio poida que corresponda ao entroido de 1921. No debuxo da portada aparece a palabra Independencia.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Terra Galega. 1921 (Outra publicación de distinta cabeceira que tamén foi voceiro da entidade editora, Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1921: n.º 1