Nueva Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Portavoz de los Antifascistas Gallegos

Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1937
Fin:
1938
Dirección
José Gómez Gayoso
Manuel Moure
Colaboración
B. F. Osorio Tafal
Compostela
J. R. Barcia
Jíbaro
José Fernández Garrido
José Gómez Gayoso
Labrego
Líster
M. Inés Montero
Mario Arnold
Pedro Carrero
Raca
Castelao
Arturo Cuadrado
Ramón Cabanillas
Santiago Álvarez
Ilustración
Castelao
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe, cunha utilización equilibrada de ambos os dous idiomas
Formato:
27,5 x 43 cm.
Extensión:
8 páxinas
Prezo:
25 cts.
Redacción:
Madrid. Madrid
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Ribadeneyra (C.O.), Madrid. Madrid.
Ribadeneyra (C.O.), Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación política, que responde ás orientacións ideolóxicas do Partido Comunista. A maioría dos artigos son declaracións antifascistas, noticias da guerra e da situación política española e internacional ("Panorama Nacional", "Panorama internacional", "Crónica de todos los frentes", "Notas de la semana"), complementadas con chamamentos á unión de todos os galegos para conseguir a liberación de Galicia. Tamén ten algunha colaboración literaria.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de motivos galegos e de personaxes, e algún debuxo de carácter político, entre outros de Castelao.
Publicidade:
Case inexistente. Aparecen algúns anuncios comerciais.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1937: n.º 1-32
1938: n.º 33-54