Cultura Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Publicación quincenal: Literatura, Arte, Historia, Geografía, Gráfica, Informativa
1939: Mensuario Regional Español de Literatura, Arte, Historia, Geografía, Gráficos e Informaciones de Galicia y de la Colonia Gallega de Cuba
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
5/4/1936
Data de fin:
1/3/1940
Ano de inicio:
1936
Ano de fin:
1940
Fundación:
Adolfo V. Calveiro; Jesús Iglesias Surribas; José Gómez García;
Dirección:
Adolfo V. Calveiro;
Subdirección:
Eladio Vázquez Ferro;
Administración:
Jesús Iglesias Surribas;
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
Adolfo V. Calveiro; André Lion; Carmiña Prieto Rouco; Casimiro Cienfuegos; Eladio Vázquez Ferro; Félix Estrada Catoira; Fuco G. Gómez; José López de la Vega; Manuel A. Fernández; Manuel Arias Fernández; Ramón Fernández Mato; Ramón Lemos; Ramón Marcote; Ramón María del Valle-Inclán; Sinesio Fraga; Eduardo Blanco Amor ; Marcial Valladares ; Ramón Otero Pedrayo ; Xerardo Álvarez Gallego ;
Corresponsalía:
Jenaro Cruzado Cabado, A Coruña;
Xefatura de redacción:
José Gómez García;
Periodicidade:
Quincenal e mensual
Idioma:
Predominio do castelán, en galego só aparecen algúnhas colaboracións literarias
Formato:
27,5 x 19 cm.
Extensión:
Irregular, entre 36 e 44 páxinas; pero algún número dobre chega a ter 80 páxinas
Prezo:
N.º solto: 0,10 $A partir de 1939: n.º solto 0,20 $; semestral: 1 $; anual 2 $; estranxeiro: 3 $
Redacción:
Sol, 319. A Habana
Amargura, 37. A Habana
Manzana de Gómez, 211. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Aguacate, 520. A Habana.
Amargura, 37. A Habana.
Contido:
Revista ilustrada de información xeral, creada co obxectivo de divulgar a cultura galega en Cuba (literatura, arte, historia etc.). Conta coa colaboración de importantes personalidades galegas que ofrecen unha visión dos problemas de Galicia desde unha perspectiva galeguista. Tamén informa das novas da actualidade galega ("Noticias de Galicia"), a vida da colectividade ("Vida social de la colonia") e as actividades de Sociedades como Hijas de Galicia, o Centro Gallego ou a Agrupación Artística Gallega. Inclúe diferentes colaboracións literarias e unha sección bibliográfica. Durante a Guerra Civil abandona os postulados galeguistas e republicanos anteriores e apoia a causa franquista, o que conleva que en 1940 cambie o seu nome polo de Cultura Hispánica. Edita coleccionables por entregas como a obra do periodista e escritor galego Juan Beltrán Miños ou Concepción Arenal y sus obras.
Observacións:
O n.º 80-81 (febreiro-marzo 1940) anuncia cambios importantes na revista para o seguinte número. Desde o n.º 82 aparece co nome de Cultura Hispánica.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de sociedades e institucionais, evocadoras de Galicia, vistas de paisaxes e algunha caricatura ou debuxo.
Publicidade:
Abundante, constituída por anuncios comerciais e institucionais.
Números consultados:
1936: n.º 1-4
1937: n.º 21-22
1938: n.º 59-60
1939: n.º 73
1940: n.º 80-81
Relacionadas:
Cultura Hispánica. 1940 (Outra publicación editada pola Agrupación Artística Gallega. Cultura Hispánica é continuación de Cultura Gallega. )
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1936: n.º 1-18
1937: n.º 19-42
1938: n.º 49/52, 59/60, 61/64, 65/66
1939: n.º 67-75