Vida Gallega [A Habana]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia: Publicación mensual

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1938
Fin:
1954
Dirección
Antonio do Campo de la Fuente
Administración
José Fernández Mallo
Juan Varela Grande
Luis Cotarelo Reinante
Pedro García Amor
Segundo Varela Álvarez
Vicepresidencia
Antolín Saavedra Fernández
Antonio María Souto Pena
Colaboración
A. do Campo
Antonio Rey
E. Fernández Arrondo
Francisco Marcos Raña
José López Pérez
José Ramón Suárez Castiello
José Rubianes
Josefina Camaño
Manuel Carmona
María Pérez Gago
Mouriño
Ramón Marcote Miñarzo (Marco Aurelio)
Ramón Fernández Mato
Valle-Inclán
Intervención
Antonio María Souto Pena
Baltasar Graña Dopico
Luis Cotarelo Reinante
Modesto Gómez Quiza
Rosendo González Otero
Secretaría
José López Fernández
José Martínez Piñón
Sinatura de artigos reproducidos
Rosalía de Castro
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Predominio do castelán (99%), o galego emprégase nalgunha poesía
Formato:
27 x 20 cm. A partir de 1942 (n.º 49): 26 x 17,5 cm. 1953: 29,5 x 21,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 20 e 40 páxinas, cando inclúe as memorias increméntase ata chegar a 70 páxinas ou máis
Prezo:
Nº solto: 5 centavos; n.º 49: 20 ctos.; n.º 59-61: 0,05 $ (mensual); n.º 98-99, 118: 0,10 $; n.º 120: 5 ctos.
Redacción:
Prado y San José. A Habana
P Fernández & Cía S, Obispo, 113. A Habana
Neptuno, 412. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Prensa societaria, onde se describen as actividades da institución patrocinadora, completadas con diversos artigos sobre a historia, literatura e cultura galegas.
Observacións:
Na portada pode aparecer: Suplemento a Vida Gallega / Vida Gallega: Publicación Mensual / Vida Gallega n.º extraordinario. Revista mensual (este subtítulo desaparece nos n.º 59-61, 86-87, 98-99, 118 e reaparece no n.º 128). O n.º 128 ten un formato diferente, con 4 páxinas, con formato de follas de periódico e sen tapas
Ilustracións:
Numerosas fotografías de sociedade, institucionais, de monumentos e debuxos de motivos galegos.
Publicidade:
Numerosa e localizada nas primeiras e últimas follas. Aparecen anuncios comerciais, institucionais, de compañías aseguradoras e financeiras etc.
Relacionadas:
Suplemento a Vida Gallega. 1938 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.)
Vida Gallega en Cuba, La. 1949 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1938: n.º 7
1939: n.º 20
1940: n.º 32
1941: n.º 37-38, 41
1942: n.º 47, 49
1943: n.º 59-60, 61
1944: n.º extraordinario
1945: n.º 74-75 (n.º extraordinario)