Espalladoiro

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Voceiro do Centro Galego de Llodio
Revista do Centro Galego de Llodio
Entidade editora:
Lugar:
Laudio
País:
España
Data de inicio:
1990
Ano de inicio:
[1990]
Ilustración:
Cebreiro; Quesada;
Redacción:
Santiago García Seijas; Víctor Valiño Arceo;
Colaboración:
Darío Xohán Cabana; Fernando Ónega; Josefina López; Juan Carlos Navarro; Koldo Izaguirre; Manuel Carnota; María Laura Espido; Monserrat Vázquez; Patrocinio Gil; Santiago García; Xosé Estévez; Xosé Ramón Veiga; Manuel Suárez ; Xosé Manuel García Vázquez ;
Deseño gráfico:
Rebeca González Davalillo; Santiago García Seijas;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
29,5 x 21 cm
Extensión:
Xeralmente 24, pero oscila entre 20 e 32
Redacción:
Ruperto Urquijo, 1. Laudio
Imprenta:
Aiara Grafik, Laudio. Álava.
Contido:
Revista societaria que dá conta das iniciativas e realizacións da entidade editora en seccións como "Información al socio", "Actividades desarrolladas". Tamén contén numerosos artigos referidos a Galicia: historia, xeografía, literatura, cultura, etc.; destacan seccións como: "Rutas e Viaxes", "Topónimos de Galicia", "Letras Galegas", "Escolma da literatura galega", etc.
Ilustracións:
Abundantes fotografías de sociedade e de motivos galegos. Tamén aparecen viñetas cómicas de Quesada, Cebreiro, etc.
Publicidade:
Escasa e localizada nas primeiras e últimas follas. Inclúe anuncios comerciais, de aseguradoras, bancos, xestorías, empresas de transporte e institucións (Xunta, Deputación Foral de Álava), etc.
Números consultados:
1993: n.º 11,13
1994: n.º 14-15, 17
1995: n.º 18-20
1996: n.º 21-22
1997: n.º 23
1998: n.º 24
1999: n.º 25
2000: n.º 28
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 197
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1990: n.º 1
1992: n.º 8-9
1993: n.º 11-13
1994: n.º 14-17
1995: n.º 18-20
1996: n.º 21-22
1997: n.º 23
1998: n.º 24
1999: n.º 25
2000: n.º 28
2001: n.º 29