Espalladoiro

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Voceiro do Centro Galego de Llodio

Entidade editora:
Lugar:
Laudio
País:
España
Inicio:
1990
Colaboración
Josefina López
Juan Carlos Navarro
Koldo Izaguirre
Manuel Carnota
María Laura Espido
Monserrat Vázquez
Patrocinio Gil
Santiago García
Xosé Estévez
Xosé Ramón Veiga
Darío Xohán Cabana
Fernando Ónega
Manuel Suárez
Xosé Manuel García Vázquez
Deseño gráfico
Rebeca González Davalillo
Santiago García Seijas
Ilustración
Cebreiro
Quesada
Redacción
Santiago García Seijas
Víctor Valiño Arceo
Periodicidade:
Irregular. Comezou sendo mensual, no ano 1993 pasa a ser trimestral; no 95 cuatrimestral e no ano 1996, semestral. No 2000 pasa a ser anual.
Idioma:
Galego
Formato:
Os primeiro números, ata 1992, folleto en B/N, 21,5 x 15 cm. Revista, B/N, 20 x 21 cm.
Extensión:
Xeralmente 24, pero oscila entre 20 e 32
Redacción:
Ruperto Urquijo, 1. Laudio
Imprenta:
Aiara Grafik, Laudio. Álava.
Contido:
Revista societaria que dá conta das iniciativas e realizacións da entidade editora en seccións como "Información al socio", "Actividades desarrolladas". Tamén contén numerosos artigos referidos a Galicia: historia, xeografía, literatura, cultura etc.; destacan seccións como: "Rutas e Viaxes", "Topónimos de Galicia", "Letras Galegas", "Escolma da literatura galega" etc.
Ilustracións:
Abundantes fotografías de sociedade e de motivos galegos. Tamén aparecen viñetas cómicas de Quesada, Cebreiro etc.
Publicidade:
Escasa e localizada nas primeiras e últimas follas. Inclúe anuncios comerciais, de aseguradoras, bancos, xestorías, empresas de transporte e institucións (Xunta, Deputación Foral de Álava) etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1990: n.º 1
1992: n.º 8, 9
1993: n.º 11-13
1994: n.º 14-17
1995: n.º 18-20
1996: n.º 21, 22
1997: n.º 23
1998: n.º 24
1999: n.º 25
2000: n.º 28
2001: n.º 29