Subtítulo:
La Revista de la Casa Galicia de Bilbao: Voceiro da Nosa Casa
Entidade editora:
Lugar:
Bilbao
País:
España
Data de inicio:
1988
Ano de inicio:
[1988]
Fundación:
J. M. Casal Barbeito;
Dirección:
Xosé C. Braña Tobío;
Administración:
José González Rodríguez. nº 6;
Publicidade:
J. Piñeiro y Barrio. nº 4; Guillermo Vázquez Parada. nº 6;
Deseño gráfico:
J. Piñeiro y Barrio. nº 4;
Redacción:
Alexo Carballeira, Lugo; Iñaki Anasagasti, Biscaia; J. A. Amado Castiñeira, Bilbao; María Isabel Braña, Santiago; Xosé Estévez, Donosti; Xosé Obeiro (Pepe Txikena), Gasteiz; Francisco Amado Herbella. nº 6;
Secretaría:
Ana María Pérez Barrio. nº 6;
Ilustración:
Quesada;
Corresponsalía:
Ceferino Pérez Pérez;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
N.º 4: 30 x 21 cm N.º 6: 27 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 64 e 108
Redacción:
Jardines, 7. Bilbao
Imprenta:
J. Piñeiro y Barreiro, Bilbao. Biscaia.
Tipografía Bilbaína, Urquijo (Avenida), 39. Bilbao.
Contido:
Publicación societaria orientada a informar da vida e das actividades da entidade, ademais de incluír artigos de temática galega variada: lingua, xeografía, tradicións, cultura, etc. Reproducen relatos e poesías asinados por Castelao, Aquilino Iglesia Alvariño, Curros Enríquez ou Rosalía de Castro, entre outros
Ilustracións:
Moitas fotografías de sociedade e algunha viñeta de Quesada
Publicidade:
Moi abundante, en case todas as follas aparecen anuncios comerciais, de bancos e aseguradoras, empresas de comunicación, transporte, institucións, etc.
Números consultados:
1989: n.º 4, 6
Relacionadas:
Currunchiño, O. 1992 (Outro voceiro da Casa de Galicia de Bilbao.)
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 192
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: n.º 3
1989: n.º 4, 6
1990