Subtítulo:
Asociación Cultural Galega
Lugar:
Helmond
País:
Holanda
Data de inicio:
1979
Ano de inicio:
1979
Dirección:
X. Arzúa. Ano 1994, meses 02-04;
Colaboración:
Ficos; M. M. Durán;
Secretaría de redacción:
Marcial Durán Cambra;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego (90%)
Formato:
21 x 15 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 24 páxinas
Redacción:
Helmond. Brabante do Norte
Imprenta:
Helmond. Brabante do Norte.
Contido:
Boletín informativo editado pola asociación cultural do mesmo nome. Céntrase primordialmente en dúas temáticas: a organización e a vida interna da entidade editora e diferentes informacións de interese para os emigrantes: seguridade social, viaxes a Galicia etc.
Observacións:
A revista preséntase en formato de páxinas fotocopiadas grampadas recubertas por unha cartolina.
Ilustracións:
Só aparecen debuxos ilustrativos dos artigos.
Publicidade:
Moi escasa
Números consultados:
1992-1993: decembro-xaneiro
1994: febreiro-abril
1995: abril-maio
1997: febreiro-marzo
[199-]: setembro-novembro
2000: abril-xullo
2001: febreiro-xullo, outubro-decembro
2002: xaneiro
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: maio
1993: decembro-xaneiro
1994: febreiro-abril
1995: abril-maio, setembro-novembro
1997: febreiro-marzo
2000: abril-xullo
2001: febreiro-xullo
2001-2002: outubro-xaneiro
2003: xaneiro-abril, abril-xullo