Lugar:
Montreal
País:
Canadá
Inicio:
1974
Colaboración
A. Paz A.
Chicha Vázquez Alonso
E. de Xorxe
Eduardo Menéndez-Valdas
Liliana Echevarría Drummond
Manuel Betanzos Santos
R. Bolón Casal
Sofía Acosta
Soledad García
Álvaro Cunqueiro
Carlos Casares
Dora Vázquez Iglesias
Francisco Fernández del Riego
Luis Moure-Mariño
Manuel María
María do Carme Kruckenberg
María Xesús Vázquez
Pura Vázquez Iglesias
Ilustración
Quesada
Castelao
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego
Formato:
28 x 21,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 18 e 24 páxinas
Redacción:
Montreal. Québec
Imprenta:
Montreal. Québec.
Contido:
Publicación divulgativa, que pretende "informar ós galegos residentes en Canadá, de novas sobre feitos e obras da terra galega, as súas xentes e as súas cousas". Presta unha especial atención á cultura, relatos, gastronomía e biografías de literatos galegos. Abundan as reproducións de artigos ou fragmentos de obras publicadas, como Vento ferido de Carlos Casares, Cociña galega de Álvaro Cunqueiro ou Noso Personaxe de Francisco Fernández del Riego, así como numerosas poesías.
Observacións:
A revista preséntase en formato de fotocopias grampadas.
Ilustracións:
Non ten fotografías. Reproduce algunhas viñetas de Castelao e Quesada.
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Boletín Montreal. 1972 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Breogán. 1972 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)