Subtítulo:

Órgano oficial informativo del Centro Viana-Trives y Partidos Valdeorras-Verín

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1971
Dirección
Manuel Alejo Domínguez
Colaboración
Antonio María Barbieri
Edita González
Leopoldo Omar Sobrido
Manuel Alejo Domínguez
Salvador Rueda
Eladio Cerviño
Manuel María
Ilustración
Xaquín Marín
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao
Idioma:
Castelán
Formato:
23 x 27 cm.
Extensión:
12 páxinas
Prezo:
Distribución gratuíta
Redacción:
Costa Rica, 5560. Bos Aires
Imprenta:
Juan Pumares. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria, que se centra íntegramente na vida da institución (composicións das comisión directivas e das diferentes seccions, listados de socios), actividades organizadas, notas sociais, Memoria anual etc.
Observacións:
Incorpora a Memoria do ano 1970
Ilustracións:
Escasas fotografías, principalmente de sociedade e de motivos galegos.
Publicidade:
Abundante. Aparecen avisos de tipo comercial, de profesionais liberais, e de empresas de transportes.