O Currunchiño

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Voceiro da Casa de Galicia en Bilbao

Entidade editora:
Lugar:
Bilbao
País:
España
Inicio:
1992
Dirección
Pedro López Martín;
Colaboración
Álvaro del Río; Ana Isabel Castro; Begoña López Martínez; Ceferino Pérez; Felipe Alcalde; Guillermo Vázquez; J. C. Braña; José A. Feijóo; José D. Aspilche; Juanjo Braña; Manolo Barreiro; María Ángeles Alonso; Pepe Casal; Tomás Hermida;
Periodicidade:
Irregular, cunha saída mensual, bimensual ou trimestral.Desde 1997 é anual. No 2002 volta a ser irregular
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 32 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Tiraxe:
2.000 exemplares
Redacción:
Pablo Picasso, 4. Bilbao
Imprenta:
Estudios Monge, S. A., Urrazurrutia, 15. Bilbao.
Argia Servicios Gráficos S. A., Cueva de Santamariña, 2, 1º. Bilbao.
Contido:
Publicación societaria que ten como finalidade "coñecer as actividades programadas [..] canto aconteza na vida da Casa". De acordo coa mesma, a case totalidade dos artigos están dedicados a describir as actividades da asociación, aparecendo seccións como: "Iste, ise, aquel" (biografías de socios), "Imaxes" (fotografías de sociedade), "Información ós socios", "Acordos da xunta", "Festexos", " As nosas actividades", etc.
Observacións:
A revista comeza a editarse en 1986, pero ten diversas etapas. Desde 1993 cambia a calidade do papel.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de sociedade, institucionais, de motivos galegos, e algunha viñeta humorística.
Publicidade:
Abundantes anuncios espallados por toda a revista. Son principalmente de carácter comercial, de bancos e aseguradoras, de transportistas, de audicións radiofónicas, de institucións (Xunta) etc. Algún número, como o 23, non inclúe ningunha publicidade.
Relacionadas:
Curruncho, O. 1988 (Outro voceiro da Casa de Galicia de Bilbao.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: n.º 33-35, 37
1993: n.º 39-42
1994: n.º 43-45
1995: n.º 46, 47
1996: n.º 48, 49
1997: n.º 50
1998: n.º 51
1999: n.º 52
2000: n.º 53
2001: n.º 55 (especial 25 aniversario fundacional)
2002: n.º 56
2003: n.º 57