O Currunchiño

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Voceiro da Casa de Galicia en Bilbao

Entidade editora:
Lugar:
Bilbao
País:
España
Inicio:
1992
Dirección
Pedro López Martín
Colaboración
Álvaro del Río
Ana Isabel Castro
Begoña López Martínez
Ceferino Pérez
Felipe Alcalde
Guillermo Vázquez
J. C. Braña
José A. Feijóo
José D. Aspilche
Juanjo Braña
Manolo Barreiro
María Ángeles Alonso
Pepe Casal
Tomás Hermida
Periodicidade:
Irregular, cunha saída mensual, bimensual ou trimestral.Desde 1997 é anual. No 2002 volta a ser irregular
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 32 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Tiraxe:
2.000 exemplares
Redacción:
Pablo Picasso, 4. Bilbao
Imprenta:
Estudios Monge, S. A., Urrazurrutia, 15. Bilbao.
Argia Servicios Gráficos S. A., Cueva de Santamariña, 2, 1º. Bilbao.
Contido:
Publicación societaria que ten como finalidade "coñecer as actividades programadas [..] canto aconteza na vida da Casa". De acordo coa mesma, a case totalidade dos artigos están dedicados a describir as actividades da asociación, aparecendo seccións como: "Iste, ise, aquel" (biografías de socios), "Imaxes" (fotografías de sociedade), "Información ós socios", "Acordos da xunta", "Festexos", " As nosas actividades", etc.
Observacións:
A revista comeza a editarse en 1986, pero ten diversas etapas. Desde 1993 cambia a calidade do papel.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de sociedade, institucionais, de motivos galegos, e algunha viñeta humorística.
Publicidade:
Abundantes anuncios espallados por toda a revista. Son principalmente de carácter comercial, de bancos e aseguradoras, de transportistas, de audicións radiofónicas, de institucións (Xunta) etc. Algún número, como o 23, non inclúe ningunha publicidade.
Relacionadas:
Curruncho, O. 1988 (Outro voceiro da Casa de Galicia de Bilbao.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: n.º 33-35, 37
1993: n.º 39-42
1994: n.º 43-45
1995: n.º 46, 47
1996: n.º 48, 49
1997: n.º 50
1998: n.º 51
1999: n.º 52
2000: n.º 53
2001: n.º 55 (especial 25 aniversario fundacional)
2002: n.º 56
2003: n.º 57