Subtítulo:
Boletín informativo
Entidade editora:
Lugar:
Rubí
País:
España
Data de inicio:
1988
Ano de inicio:
1988
Dirección:
Casto González Gallego;
Colaboración:
Casto González; Gabriel Valente; J. L. Martín; J. Ruada; José Abellán; Manuel Tamayo; María Mónica Méndez Rial; P. Gómez; R. Granda;
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Trilingüe, con predominio do castelán (90%) e presenza do catalán e galego (utilizado en poemas e relatos)
Formato:
21 x 15 cm A partir de xaneiro 1993: 22 x 15 cm
Extensión:
32
Redacción:
Monturiol, 18. Rubí
Imprenta:
Imp. Can. Oriol, Rubí. Barcelona.
Contido:
Prensa de Sociedade, que se centra, case exclusivamente, nas actividades e na vida da mesma. Complétase con algunhas poesías e relatos, pasatempos, horóscopo e receitas gastronómicas
Ilustracións:
Escasas. Na portada sempre aparece o debuxo dun paxaro, un pardal, que lle dá o nome á revista. No interior aparecen fotografías de sociedade, motivos galegos e algún debuxo
Publicidade:
Infinidade de anuncios, que aparecen practicamente en todas as follas, principalmente comerciais, de aseguradoras, inmobiliarias, etc.
Números consultados:
1989: setembro
1990: febreiro-xullo, setembro-decembro
1991: xaneiro-febreiro, abril-decembro
1992: xaneiro-maio, agosto-novembro
1993: xaneiro, abril, outubro
1994: xaneiro, agosto-decembro
1995: xaneiro-maio, xullo-decembro
1996: xaneiro, febreiro, xullo, novembro, decembro
1997: febreiro-xullo,setembro, Santos, Nadal
1998: febreiro, maio-xuño
2001: maio-xuño, santos-nadal
2002: xaneiro-febreiro
Relacionadas:
Boletín de Información. 1988 (Outro voceiro social da sociedade editora, Irmandade Galega de Rubí.)
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 192
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: setembro
1990: febreiro-nadal
1991: xaneiro-febreiro, abril-nadal
1992: xaneiro-maio, agosto-novembro
1993: xaneiro, abril, outono
1994: xaneiro, agosto, outono-nadal
1995: xaneiro-nadal
1996: xaneiro-xullo, santos-nadal
1997: xaneiro-xullo, setembro-nadal
1998: xaneiro-xuño, outono-nadal
1999: xaneiro-agosto, santos-nadal
2000: xaneiro-nadal
2001: xaneiro-nadal
2002: xaneiro-nadal
2003: xaneiro-nadal
2004: xaneiro-decembro
2005: xaneiro-agosto,
2006
2008