Subtítulo:

Boletín Cultural del Centro Galego de Lleida
1999: Boletín Informativo-cultural del Centro Galego de Lleida

Entidade editora:
Lugar:
Lleida
País:
España
Inicio:
1988
Colaboración
Amador Rosas Aoutes
Celso González Gómez
Cosme García
Enma Suevos G.
Federico Pomar
Joan Bellmunt i Figueras
Jordi Curcó
Juan R. Gómez Dacal
Juan Rodríguez Gómez Dacal
Loli López
M. Castro Nóvoa
María Ángeles Almacellas Bernardó
María Pilar Canyadell
Marta Roige i Mostany
Meritxell Terceiro Canyadell
Pepe Rodríguez Giráldez
Pepe Terceiro Folgar
Rogomhía
Rosa González María
Severino Fernández Verea
Venturiña Amar
Xabier Benet i Pinós
Xoán Xosé de Ozamiz Lestón
Xulio Couxil Vázquez
Xulio Xosé Fontán Fariña
Xurxo Fernández García
Xulio Couxil
Redacción
Juan R. Gómez Dacal
Rosa González María
Xulio Couxil
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Predominio do castelán (70%), emprégase tamén o galego (20%) e o catalán (10%)
Formato:
Revista, cor, 27,5 x 21 cm. A partir de 1999: 28 x 21 cm. A partir de 2009: Revista, cor, 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 26 e 126 páxinas
Financiamento:
Aparecen como colaboradoras diferentes institucións: Xunta de Galicia, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Lleida, Consell Comarcal del Segria, Federación de Centros Galegos de Catalunya e Federación de Casas Regionales de Lleida.
Redacción:
Ronda (Paseo), 6. Lleida
Joc de la Bola, 20. Lleida
Editorial Ribera & Rius, Lleida. Lleida
Imprenta:
Editorial Ribeira & Rius, Ronda (Paseo), 6. Lleida.
E. Gráficas Rey, S.L., Cornellà (carretera), 142. Esplugues de Llobregat.
E. Gráficas Rey, S.L., Albert Einstein, 54, Nave 15. Cornellá de Llobregat.
Contido:
Publicación societaria orientada a informar da vida e actividades da entidade editora e servir de vehículo de comunicación entre os seus integrantes. Inclúe tamén artigos de temática galega: xeografía, cultura, lingua, historia etc.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de sociedade.
Publicidade:
Abundante, aparecen anuncios comerciais, de bancos, profesionais liberais, transportes e institucionais.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: febreiro-marzo
1989: n.º 3
1990: n.º 4
1991: n.º 5
1992: n.º 6
1993: n.º 7
1994: n.º 8
1995: n.º 9
1996: n.º 10
1998: n.º 12
2000: n.º 13
2001: n.º 14, 15
2002: n.º 16
2004: n.º 17
2005: n.º 18
2006: n.º 19
2010: n.º 23
2012: n.º 25
2013: n.º 26