Subtítulo:

Revista de Gastronomía, Literatura, Arte y Sociedad: Casa Galicia Pasajes "Celso Emilio Ferreiro" Guipúzcoa
Revista de Literatura, Arte, Gastronomía y del Camino de Santiago

Entidade editora:
Lugar:
Pasaia
País:
España
Inicio:
1994
Dirección
José Antonio Vilaboa Barreiro
Colaboración
Andrés Penas
Benigno Rivas Mugarde
José Castro Frade
Kentxo Kontou
Pepe Cardesín
Xosé Estévez
Xosé Pelengrín
José Antonio Vilaboa
Redacción
Xosé Estévez
Secretaría de dirección
Andrés Penas López
Xefatura de redacción
Pepe Cardesín Cabada
Suso Castro Frade
Periodicidade:
Anual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria e artigos en galego
Formato:
Revista, B/N, 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 64 e 142 páxinas
Prezo:
Gratuíta, aínda que o nº1 costaba 500 pesetas e algúns números solicitaban un donativo de 3 euros.
Redacción:
Amarretxeta, 9, baixo. Pasaia
Imprenta:
Pasaia. Guipúscoa.
Contido:
Publicación societaria, creada coa finalidade de "dar a conocer nuestra cultura, y nuestra gastronomía en el País Vasco. Es nuestra intención, que a través de su lectura, se tiendan sólidos puentes de unión y comunicación entre estos dos pueblos". A maioría dos artigos abordan diferentes aspectos de Galicia: a súa gastronomía, literatura, arte, cultura e sociedade.
Observacións:
Editada coa colaboración da Casa de Galicia de San Sebastián e a Cofradía de la Queimada en el País Vasco.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de motivos galegos e de sociedade. Tamén aparece algún debuxo.
Publicidade:
Moi escasa e localizada nas primeiras e últimas follas. Aparecen anuncios comerciais e institucionais (Xunta de Galicia).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994-1995: n.º 0
1998: n.º 2
1999: n.º 3
2000: n.º 4
2002: n.º 5
2003: n.º 6
2004: n.º 7
2005: n.º 8
2006: n.º 9 (75 aniversario)
2007: n.º 10
2009: n.º 13
2010: n.º 14