Subtítulo:
Revista de Gastronomía, Literatura, Arte y Sociedad: Casa Galicia Pasajes "Celso Emilio Ferreiro" Guipúzcoa
Revista de Literatura, Arte, Gastronomía y del Camino de Santiago
Lugar:
Pasaia
País:
España
Data de inicio:
1/12/1994
Ano de inicio:
1994
Dirección:
José Antonio Vilaboa Barreiro;
Redacción:
Xosé Estévez;
Secretaría de dirección:
Andrés Penas López;
Xefatura de redacción:
Pepe Cardesín Cabada; Suso Castro Frade;
Colaboración:
Andrés Penas; Benigno Rivas Mugarde; José Antonio Vilaboa; José Castro Frade; Kentxo Kontou; Pepe Cardesín; Xosé Estévez; Xosé Pelengrín;
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria e artigos en galego
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
64
Redacción:
Amarretxeta, 9, baixo. Pasaia
Imprenta:
Pasaia. Guipúscoa.
Contido:
Publicación societaria, creada coa finalidade de "dar a conocer nuestra cultura, y nuestra gastronomía en el País Vasco. Es nuestra intención, que a través de su lectura, se tiendan sólidos puentes de unión y comunicación entre estos dos pueblos". A maioría dos artigos abordan diferentes aspectos de Galicia: a súa gastronomía, literatura, arte, cultura e sociedade
Observacións:
Editada coa colaboración da Casa de Galicia de San Sebastián e a Cofradía de la Queimada
Ilustracións:
Numerosas fotografías de motivos galegos e de sociedade. Tamén aparece algún debuxo
Publicidade:
Moi escasa e localizada nas primeiras e últimas follas. Aparecen anuncios comerciais e institucionais (Xunta de Galicia)
Números consultados:
1994-95: n.º 0
1998: n.º 2
1999: n.º 3
2001: n.º 4
2002: n.º 5
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 198
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994-1995: n.º 0
1998: n.º 2
1999: n.º 3
2001: n.º 4
2002: n.º 5
2005: n.º 8
2006: 75º aniversario
2007: n.º 10