Subtítulo:

Órgao da Irmandade Galeguista d'o Uruguai

Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Época:
2ª época
Inicio:
1958
Fin:
1961
Dirección
Miguel Vázquez Valiño
Xosé L. Villaverde
Colaboración
Alfonso Díaz Trigo
Avelino Rodríguez Elías
Luis Carré Alvarellos
Antón Alonso Ríos
Francisco Luís Bernárdez
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Suárez Picallo
Ramón Villar Ponte
Ricardo Palmás
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao
Antón Villar Ponte
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego
Formato:
40,5 x 29 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Ejido, 1617. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Prensa política, que segue os postulados galeguistas da publicación homónima editada nos anos 30: Hai que revigorizar os vellos pulos, espertar o vello esprito irmandiño, baixo o guieiro da unión de tódolos galegos n'o amor á terra. Por eso estamos outra volta eiqu. Os seus contidos céntranse en temas políticos, sociais, económicos e culturais galegos.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Escasa, constituída por anuncios comerciais, compañías de transporte, emisoras de radio e bancos.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1958: [n.º 1]
1959: n.º 2