Lema:
Un pobo. Unha Fala. Unha Cultura. Unha Terra
Subtítulo:
Boletín informativo: Voceiro do Centro Galego
Entidade editora:
Lugar:
Lausanne
País:
Suíza
Data de inicio:
1970
Ano de inicio:
[1970]
Colaboración:
Eduardo Suárez; Emiliano Villagrasa; Xosé Manuel Entenza; Xosé Portela; Manuel Hernández Acevedo ;
Idioma:
Bilingüe, cun predominio de artigos en castelán (60%) fronte ao galego (40%)
Formato:
21 x 15 cm
Extensión:
44
Redacción:
Genéve, 3. Lausanne
Imprenta:
Speed Imprimerie, Lausanne. Vaud.
Contido:
Publicación de Sociedade, que informa aos seus integrantes sobre o Centro (actividades, reunións, asembleas, etc.) e á colectividade galega. Inclúe diversos artigos sobre a cultura, historia e actualidade galegas ("Ecos de Galicia"), informacións de interese para o colectivo emigrante (Lei de Recoñecemento da Galeguidade) e información deportiva
Ilustracións:
Inclúe algunhas fotografías de sociedade e viñetas
Publicidade:
Numerosa e localizada nas primeiras e últimas follas. Aparecen anuncios comerciais (a maioría de españois ou galegos), de axencias de viaxes e de bancos
Números consultados:
1984: n.º 12, 13
1985: n.º 18
1987: n.º [18]
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 170
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984: n.º 12-13
1985: n.º 18