La Patria Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Semanal Ilustrada: Órgano de los Intereses Gallegos en La Isla

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1912
Dirección
José Bargueiras
Administración
Manuel Rodríguez
Colaboración
Abdón Rodríguez
Amador Fernández
Beltrán (Jotabé)
Benito Rodríguez
Casimiro Fernández
Dr. Aenlle
E. Amador Franco
Eduardo Cerijo
Esmerando Álvarez
Fernández Teijeiro
Francisco Mañach
Gómez Cordido
José García
Llurcel
Nicolás R. López
Nicolás Rodríguez
Roblanto
Ramón Cabanillas
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria en galego
Formato:
31 x 23,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 20 páxinas
Prezo:
N.º solto: 10 centavos
Redacción:
Mercado de Tacón, 54. A Habana
Imprenta:
M. Comas, Compostela, 73. A Habana.
Contido:
Prensa de información xeral cunha dobre temática: novas de Galicia, abordadas na sección "Noticias Gallegas" e vida societaria das entidades galegas en Cuba en "Notas de la semana", na que informa das actividades do Centro Gallego, a Beneficencia e a Quinta de saúde. Complétase con novas de actualidade sobre os emigrantes, as condicións de traballo, poemas e artigos literarios.
Observacións:
No n.º 60 (26-04-1913) hai un cambio na portada, xa que se inclúe a bandeira galega, como unha banda azul superposta.
Ilustracións:
Escasas, hai algúns debuxos e fotografías, xeralmente de sociedade e de motivos galegos.
Publicidade:
Abundantes anuncios, concentrados nas primeiras e últimas páxinas. Trátase de publicidade de carácter comercial, de fábricas de tabaco, caixas de aforros, institucionais, librarías, de profesionais etc.