Ideal Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Paladín de la Cultura; Defensor de la Colonia Gallega de Cuba y Órgano Oficial del Comité Representativo de Sociedades Gallegas
A partir do n.º 102: Publicación Regional Ilustrada

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Época:
2ª época
Inicio:
1928
Dirección artística
U. Rodríguez Rivas. nº 92-102
Ramón González Fernández. nº 87-91
Dirección
José M. Sánchez Brea
Subdirección
Celso Enríquez Balsa. nº 93-102
Administración
Benjamín Martínez. nº 84-102
Propiedade
José M. Sánchez Brea
Colaboración
Adolfo Anta y Espino
Carmiña Prieto Rouco
Eladio Moreira
Enrique Cobos
G. Barral
J. G. Barros
J. M. Sánchez Brea
José Arca Castro
José de Quintas
José L. Villaamil
Josefina Bellavista y del Riego
Luis Reinante Losada
Manuel Mariño
Manuel Otero Carreiras
Mario Cavaradosi
Modesto Prieto Camiña
Pedro Echeverría
Roibás Cordero
Secundino Baños
Vicente Garza
Manuel Lustres Rivas
Corresponsalía
Pierre de Ramos, Nova York
Xefatura de redacción
José Rodríguez Miranda
Periodicidade:
Decenal, semanal e quincenal
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria en galego
Formato:
N.º 55: 45,5 x 30 cm. N.º 63-80: 26 x 17,5 cm. N.º 81-99: 30 x 22 cm. N.º 101-102: 27,5 x 20 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 24 páxinas, con algunhas excepcións como o n.º 55 que ten 4 ou o n.º especial con 50 páxinas
Prezo:
N.º 55: Subscrición mensual: 0,25 $; n.º 81-101: n.º solto: 0,05 $; n.º 102: n.º solto: 10 cts.
Redacción:
Marta Abreu, 37. A Habana
Muralla 98, Departamento 109. A Habana
Égido, 11. A Habana
Imprenta:
Marta Abreu, 37. A Habana.
Teniente Rey, 67. A Habana.
Amargura, 37. A Habana.
Marta Abreu, 37. A Habana.
Imp. El Fénix, Habana, 116 1/2. A Habana.
Cuba, 5. A Habana.
Contido:
Revista que pretende defender os dereitos dos galegos de Cuba e ser o voceiro do Comité Representativo de Sociedades Gallegas de Instrucción. Céntrase nas actividades e temas relacionados directamente coas entidades que integran dito Comité, dando preferencia ás de carácter cultural, e nas novas sociais e de actualidades da colonia galega na illa. Aparecen seccións literarias ("Hilos cruzados", "Divagación", "Charlas"), divulgativas ("Para el Hogar"), sociais ("Cosas que resaltan", "Filigranas"), de actualidade ("Recortes y Apuntes", "Actualidades", "Motivos de New York", "Temas Cubanos") e outras como "Temas deportivos", "Teatro", "Viajando por España", "Pensamientos", "Trancazos", "Guasa y coloquios", "Fungueirazos", "Trallas y lacayos", "Explosivos deportivos", "Pequeñas pociones" etc.
Observacións:
Nos n.º 63 ata o 80 engadéselle ao título a palabra Magazine. Descoñecemos se se trata da mesma publicación ou é un suplemento do Ideal Gallego.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, principalmente sociais, evocadoras de Galicia, de actos deportivos e unha orla coas caras da Comisión executiva do Centro Galego. Tamén inclúe numerosas viñetas cómicas.
Publicidade:
Numerosos anuncios espallados por toda a publicación. Aparecen anuncios comerciais, de caixas e bancos, de profesionais liberais e institucionais.
Relacionadas:
Ideal Gallego. [1ª época], 1926 (1ª e 2ª etapa da mesma publicación.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1928: n.º 55, 63
1929: n.º 69, 71-74, 76-79,81-84, 86-89, 91, 92
1930: n.º 93-99, 101, 102