Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín informativo: Junta Democrática de Galicia en Caracas

Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
1974
Colaboración
Paul Reque;
Idioma:
Castelán. No interior da publicación explican que a revista debería estar en galego, pero que está escrita en castelán co obxecto de darlle maior difusión en Venezuela e en España
Formato:
27,5 x 21 cm.
Extensión:
8 páxinas
Lugares de distribución:
Venezuela e España
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación de carácter político que actúa como portavoz da Junta Democrática (galega e española). O seu obxectivo era loitar por unha España democrática e reivindicar a personalidade do pobo catalán, galego e vasco. A revista recolle crónicas, artigos, comentarios e outro tipo de escritos arredor da situación socio-política en España. Tamén informa das opinións e reaccións políticas noutros países con respecto ao réxime franquista.
Ilustracións:
Escasas. Reproducen fotografías, cunha mala calidade de impresión e debuxos de carácter político
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1974: n.º 1