Aires da Terra

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
1961
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Predominio do castelán, o galego é empregado marxinalmente e case en exclusiva en composicións literarias
Formato:
31,5 x 23,5 cm.
Extensión:
N.º ordinario: 24 páxinas e o n.º extrordinario: 8 páxinas
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación societaria editada pola Hermandad Gallega de Venezuela, que informa sobre as actividades realizadas (sociais, culturais, deportivas etc.) e outros aspectos relacionados coa mesma (infraestruturas físicas e humanas etc.). Complementa esta información con diversos escritos sobre a cultura galega (literatura, referencias a intelectuais galegos etc.). Marxinalmente aparecen artigos de temática económica e notas procedentes de Galicia de carácter anecdótico.
Observacións:
No mes de xaneiro de 1961 publican un número extraordinario con este mesmo título dedicado a Castelao.
Ilustracións:
Relativamente abundantes e dispersas. Predominan as fotografías institucionais e sociais. Tamén hai presenza, aínda que escasa, de debuxos e viñetas.
Publicidade:
Equilibrada e dispersa. A grande maioría é de tipo comercial (tendas varias e almacenistas). O resto son anuncios do sector bancario, do transporte (axencias de viaxe) e doutro tipo. No número extraordinario non hai publicidade.
Relacionadas:
Irmandade. 1965 (Publicación da mesma entidade)
Hermandad Gallega de Venezuela. 1970 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Boas Novas. 1979 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Punto de Unión. 1987 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Irmandade, A. 1993 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1961: n.º 1