Subtítulo:
Centro Gallego de Maracaibo
Entidade editora:
Lugar:
Maracaibo
País:
Venezuela
Data de inicio:
01/06/1974
Ano de inicio:
1974
Dirección:
A. Pérez Estévez. Ano 1974; Vicente Maceira Rey. Ano 1992;
Colaboración:
A. Pérez Estévez; Ángel Martín S.; H. Comesaña; Julián Xabeza; Luís Arconada; Manuel García Barros; Martín Añez; Vicente Maceira;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, aparecen algunhas colaboracións literarias en galego
Formato:
1974: 29 x 22 cm 1992: 28,5 x 21 cm
Extensión:
Variable, entre 36 e 50
Redacción:
Maracaibo
Imprenta:
Editorial Maracaibo, S.R.L., Maracaibo
Contido:
Revista do Centro Galego de Maracaibo, que ten como finalidade a difusión das súas actividades sociais e culturais (campionatos deportivos, grupos de danzas, encontros, festexos, etc.). Compleméntase con artigos referidos a Galicia e á súa cultura ("Consideracións en torno al alma gallega", "Santiago y su proyección universal", "A ti Galicia"), e diversas colaboracións literarias
Ilustracións:
Fotografías, principalmente de actos sociais e evocadoras de Galicia, viñetas humorísticas e debuxos que complementan os diferentes artigos
Publicidade:
Principalmente anuncios de tipo comercial (salóns de peiteado, material infantil, etc.), industrial (motores, ferraxerías, madeira, construción, etc.) e de transportes
Números consultados:
1974: n.º 1
1992: agosto
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 152
SANTOS GAYOSO, E. (1995): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1993. Tomo II, Sada, Ediciós do Castro, p. 344
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo VI, p. 115
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Museo de Pontevedra. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: agosto
2004
2006: n.º 2