Subtítulo:

La revista del Centro Gallego de Maracaibo

Entidade editora:
Lugar:
Maracaibo
País:
Venezuela
Inicio:
1974
Dirección
A. Pérez Estévez. Ano 1974
Vicente Maceira Rey. Ano 1992
Colaboración
A. Pérez Estévez
Ángel Martín S.
H. Comesaña
Julián Xabeza
Luís Arconada
Martín Añez
Vicente Maceira
Ken Keirades
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, aparecen algunhas colaboracións literarias en galego
Formato:
1974: 29 x 22 cm. 1992: 28,5 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 36 e 50 páxinas
Redacción:
Maracaibo. Zulia
Imprenta:
Editorial Maracaibo, S.R.L., Maracaibo. Zulia.
Contido:
Revista societaria que ten como finalidade a difusión das actividades sociais e culturais organizadas pola entidade editora (campionatos deportivos, grupos de danzas, encontros, festexos etc.). Compleméntase con artigos referidos a Galicia e á súa cultura ("Consideracións en torno al alma gallega", "Santiago y su proyección universal", "A ti Galicia"), e diversas colaboracións literarias.
Ilustracións:
Fotografías, principalmente de actos sociais e evocadoras de Galicia, viñetas humorísticas e debuxos que complementan os diferentes artigos.
Publicidade:
Principalmente anuncios de tipo comercial (salóns de peiteado, material infantil etc.), industrial (motores, ferraxerías, madeira, construción etc.) e de transportes.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: agosto
2004
2006: n.º 2