Subtítulo:
Boletín informativo mensual da Irmandade Galega
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Data de inicio:
01/02/1979
Ano de inicio:
1979
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
29 x 23 cm
Extensión:
Xeralmente 8, pero nos números extraordinarios oscila entre 16 e 48
Redacción:
Principal de Maripérez (Avenida), sn
Imprenta:
Caracas
Contido:
Revista que resposta aos parámetros típicos da prensa societaria. Inclúe información relativa á composición e organización da entidade editora (directivas, socios, comités internos, etc.) e sobre os diferentes aspectos da vida social e cultural da mesma
Ilustracións:
Abundantes, pero unicamente aparecen fotografías sociais
Publicidade:
Soamente no n.º 6 aparece un anuncio do xornal ourensán La Región, que ocupa toda páxina
Números consultados:
1979: n.º 1-2, 4-8
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 152
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1979: n.º 5