Subtítulo:
Boletín informativo mensual da Irmandade Galega
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Data de inicio:
1/2/1979
Ano de inicio:
1979
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
29 x 23 cm.
Extensión:
Xeralmente 8 páxinas, pero nos números extraordinarios oscila entre 16 e 48
Redacción:
Principal de Maripérez (Avenida), sn. Caracas
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Revista que segue os parámetros típicos da prensa societaria. Inclúe información relativa á composición e organización da entidade editora (directivas, socios, comités internos etc.) e sobre os diferentes aspectos da vida social e cultural da mesma.
Ilustracións:
Abundantes, pero unicamente aparecen fotografías sociais
Publicidade:
Soamente no n.º 6 aparece un anuncio do xornal ourensán La Región, que ocupa toda páxina.
Números consultados:
1979: n.º 1, 2, 4-8
Relacionadas:
Aires da Terra. 1961 (Publicacións vinculadas coa mesma entidade)
Irmandade. 1965 (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Hermandad Gallega de Venezuela. 1970 (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Punto de Unión. 1987 (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Irmandade, A. 1993 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1979: n.º 5