Boletín do Centro Galego de Madrid

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Madrid
País:
España
Data de inicio:
1990
Ano de inicio:
[1990]
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, cunha utilización equilibrada do galego e o castelán
Formato:
21,5 x 15,5 cm
Extensión:
6
Redacción:
Carretas, 14, 3º. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Prensa societaria editada polo Centro Galego coa finalidade de informar das actividades sociais e culturais organizadas por esta Sociedade e doutros aspectos de interese para os integrantes da mesma
Ilustracións:
Soamente aparece un escudo na portada (probablemente o da Sociedade)
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1995: febreiro
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 198
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1995: febreiro