Casa de Galicia: Hogar Español

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bogotá
País:
Colombia
Inicio:
1965
Colaboración
Alberto Miramán; Antonio Huidobro Díez; Astrid I. Navarro; Eduardo Carranza; F. Gil Tovar; Jesús María Barrandica; José Luis Bullagal; Luis Gutiérrez Prieto; José María Pemán;
Idioma:
Castelán, agás reproducións de fragmentos de literatura galega
Formato:
29,5 x 20,5 cm.
Extensión:
48 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
32 (Avenida), 16-32. Bogotá
Imprenta:
Bogotá. Colombia.
Contido:
Prensa societaria, que ademais de informar das actividades realizadas pola Casa de Galicia e outros aspectos do seu interese, contén unha ampla serie de artigos, crónicas, anécdotas e opinións de temática diversa: composicións literarias, arte español, motivos relixiosos, personaxes da cultura, reportaxes sobre galegos de renome universal etc.
Ilustracións:
Escasas. Predominan as fotografías de sociedade, o resto son retratos, viñetas humorísticas, debuxos etc.
Publicidade:
Moi abundante, as follas pares están ocupadas na súa totalidade por anuncios. A maioría son de librarías, editoriais ou imprentas. Tamén aparecen avisos de tipo comercial, profesións liberais, bancos, aseguradoras e transporte