Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista de Galicia

Lugar:
México, D. F.
País:
México
Inicio:
1967
Fin:
1967
Fundación
Alejandro Finisterre;
Dirección
Alejandro Finisterre;
Colaboración
Álvaro Arauz; Amancio Bolaño e Isla; Celso Amiera; Jesús Dopico; Uxía Souto; Florencio Delgado Gurriarán; Jesús Bal y Gay; Luisa Carnés; Modesto Seara Vázquez; Ramón Villar Ponte;
Sinatura de artigos reproducidos
Arturo Souto; Fernando Pessoa; Rosalía de Castro;
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
23,5 x 18,5 cm.
Extensión:
908 páxinas
Redacción:
México. América
Imprenta:
Gráficas Menhir S.A., Galicia, 284, Colonia Alamos. México, D. F..
Contido:
Revista cultural, da que só saíu un número. A través da mesma quérese difundir a obra de personalidades da cultura galega ou traballos de grandes autores da súa literatura. Contén principalmente reproducións de composicións da literatura galega e portuguesa, discusións lingüísticas, escritos arredor de galegos ilustres e informacións sobre as entidades galegas en México. Na última parte da revista faise alusión ás actividades do III Congreso da Emigración Galega, celebrado en Santiago de Compostela nese ano.
Ilustracións:
Fotografías relacionadas con actos institucionais (III Congreso da Emigración Galega), actividades sociais dos galegos en México e do Centro Gallego. Nun capítulo reprodúcese a colección de estampas sobre o beato Sebastián de Aparicio.
Publicidade:
Non ten