Subtítulo:

Publicación mensual: Órgano de la sociedad Finisterre en América

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
[1927]
Dirección
Joaquín de Haz Ugarte
Colaboración
Benigno Oliveira
F. Esmorís
F. Fernández Armesto
Feliciano de Haz Ugarte
Josefina Graíños
Josefina Lobelos
Julio Conde Rivas
Matías Escariz Méndez de Duyo
Pepita Nemiña
Ramón Ballón
Ramón Suárez Picallo
Periodicidade:
Mensual e bimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase nas poesías
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
28 páxinas
Prezo:
Subscrición anual: 6 $
Redacción:
Lamadrid, 658. Bos Aires
Rocha, 1217. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria, que contén principalmente información sobre a entidade editora (campañas organizadas, novos afiliados, movemento de caixa, asembleas, etc). Complétase con noticias e artigos sobre a comarca de Fisterra, feitos históricos e poesías. O primeiro número de cada ano inclúe, ademais, a Memoria e balance da institución durante o último exercicio.
Ilustracións:
Equilibradas e dispersas. Fotografías evocadoras de Galicia (principalmente paisaxes de Fisterra), institucionais e de sociedade
Publicidade:
Abundante e concentrada ao principio e ao final. Predominan os anuncios de tipo comercial (xastrerías, bares, restaurantes etc.)
Relacionadas:
Finisterre en América. [2ª época], 1997 (Editada pola mesma entidade)
Faro de Finisterre. [2ª época], 2001 (Editada pola mesma entidade)