Subtítulo:
Órgano de la Agrupación Galicia
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Data de inicio:
1968
Ano de inicio:
1968
Dirección:
Manuel F. Ponte;
Xefatura de redacción:
Rodrigo S. Juanes; Celso Emilio Ferreiro ;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
32,5 x 24 cm.
Extensión:
32 páxinas
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Gráficas Litoral, Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación societaria cunha marcada orientación galeguista. A revista contén crónicas, denuncias, reivindicacións, opinións, artigos etc., de carácter político e cultural sobre a situación de España e de Galicia. Esta serie de escritos mestúrase con críticas respecto ao rumbo que está a tomar a Hermandad Gallega de Venezuela, establecendo paralelismos entre as condutas represivas exercidas pola súa directiva e o réxime franquist.
Observacións:
Para contextualizar a publicación convén indicar que en agosto de 1968 foron expulsados da Hermandad Gallega de Venezuela un grupo de socios entre os que estaban: Manuel F. Ponte, Celso Emilio Ferreiro, Rodrigo S. Juanes, Eliseo Montes Peagudo, José María Ferreiro Loredo, Nicanor Pérez Vilarchao, Manuel Teijido Gestal e Alfonso Freire González. O primeiro deles é o director da publicación e os dous seguintes foron redactores.
Ilustracións:
Case na súa totalidade son debuxos e viñetas humorísticas, a presenza de fotografías é moi escasa. En xeral as ilustracións xogan coa ironía e a denuncia no campo político
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1968: n.º 2
Relacionadas:
Verbas. 1970 (Outra publicación editada pola Agrupación Galaica, da Hermandad Gallega de Venezuela.)
Boletín Informativo da Agrupación Galaica. 1988 (Outra publicación editada pola Agrupación Galaica, da Hermandad Gallega de Venezuela.)
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol. .