Galicia en Rosario

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de difusión de la cultura gallega en Rosario

Entidade editora:
Lugar:
Rosario
País:
Arxentina
Inicio:
1994
Dirección
Isabel Martínez
Colaboración
Adriana Álvarez
Alberto González
Alberto Seoane
Ana Vicente
Analía Barredo
Ángela Caldas
José Martín
Liliana Espina
Manuel Pérez
Marcela Viana
Marcelo Vega
María Eugenia Galbán
Mariela Menozzi
Marisol Picallo
Olga R. Archilla
Santiago Rosa
Serafín García Cañón
Susana Calvo
Pablo Rodríguez Fernández
Rodolfo Alonso Ramos
Periodicidade:
Cuadrimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, o galego emprégase nalgunhas entrevistas e composicións literarias
Formato:
22 x 17 cm.
Extensión:
N.º 1: 52 páxinas; n.º 3: 74 páxinas; n.º 4: 58 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Tiraxe:
N.º 1: 2.000 exemplares
Redacción:
Buenos Aires, 1137. Rosario
Imprenta:
Impresiones Módulo S.R.L., Ov. Lagos, 333. Rosario.
Contido:
Publicación editada polo Centro Gallego de Rosario, que ten como finalidade informar das actividades sociais e culturais desenvolvidas por esta institución. Complétase con artigos, notas e outros escritos relativos á cultura, historia e xeografía de Galicia.
Ilustracións:
Abundantes, a maioría son fotografías institucionais e de sociedade. O resto son debuxos, viñetas humorísticas e outro tipo de fotografías (evocadoras de Galicia, históricas etc.).
Publicidade:
Abundante e dispersa. Predominan os anuncios de tipo comercial (alimentación e tendas diversas), seguida da referente a profesionais liberais e avisos dirixidos ás empresas (transporte de mercancías, provedores etc.).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994: n.º 1
1995: n.º 2-4
1996: n.º 7
1997: n.º 8, 9
1998: n.º 11, 12
2000: n.º 16, 17
2001: n.º 18, 19
2002: n.º 20, 21
2003: n.º 22, 23
2004: n.º 24, 25
2005: n.º 27
2006: n.º 28
2007: n.º 29, 30
2008: n.º 31
2009: n.º 32