Subtítulo:

N.º 1-2: Boletín mensual de la Hermandad Gallega de Venezuela
N.º 24-26: Periódico de la Hermandad y para la Hermandad: Apolítico, Cultural, Social, Deportivo y Benéfico
N.º 28-36: Hermandad Gallega de Venezuela

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
1965
Dirección
Gabriel Arcos Turco. nº 24-36
Administración
Celso Emilio Ferreiro
Colaboración
Enrique Fernández Mateo
Jesús Cornide Pérez
José Luis Rodríguez
Manuel Álvarez Quiroga
Moure Mariño
Rodrigo López Barreiro
Eduardo Blanco Amor
Francisco Fernández del Riego
Ramón Otero Pedrayo
Redacción gráfica
Salvador Suárez
Secretaría cultural
Carlos Pazo Lores
Serafín Portugal Soto
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao
Emilia Pardo Bazán
Manuel Murguía
Valle-Inclán
Xosé Luís Méndez Ferrín
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán; o galego emprégase en composicións literarias, principalmente poesías e en pequenos escritos
Formato:
39,5 x 29 cm.
Extensión:
Irregular, entre 16 e 36 páxinas
Prezo:
Exemplar: 0,50 Bolívares
Redacción:
Augusto César Sandino (Avenida) esq a Andrés Bello. Caracas
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Voceiro oficial da Hermandad Gallega de Venezuela, contén ampla información sobre as actividades de carácter social e cultural desenvolvidas pola entidade e sobre certos aspectos vinculados ao seu funcionamento e organización: relacións institucionais, visitas, infraestruturas, reunións, directivas, comités, contas etc. Trata tamén cunha grande amplitude a realidade galega desde perspectivas xeográficas, históricas e culturais, e en menor medidad aborda aspectos da realidade española e venezolana. Complétase con opinións e escritos de carácter e autores diversos.
Ilustracións:
Abundantes e dispersas. Principalmente fotografías sociais, seguidas das evocadoras de Galicia. Os debuxos tamén teñen unha presenza importante.
Publicidade:
Equilibrada e dispersa. Predominan os anuncios de carácter comercial, seguidos de aqueles relacionada coas profesións liberais, transporte, turismo e os dirixidod ás empresas (de provedoras de insumos etc.).
Relacionadas:
Aires da Terra. 1961 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Hermandad Gallega de Venezuela. 1970 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.)
Boas Novas. 1979 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Punto de Unión. 1987 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Irmandade, A. 1993 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.)
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso