Subtítulo:
Revista socio-cultural de la Hermandad Gallega de Venezuela
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Data de inicio:
1/9/1993
Ano de inicio:
1993
Dirección:
Marlene Salazar;
Publicidade:
Ida Inés Rodríguez;
Deseño gráfico:
José Antonio Rodríguez; José Vicente Castillo; Mercedes Vargas;
Redacción:
Enrique Aquino; Manuel Espiño ; Mari Carmen Fernández; Víctor García; Manuel Quiroga ; Ricardo Moreno ;
Relacións públicas:
José Andrés Rodríguez;
Distribución:
Ida Inés Rodríguez;
Fotografía:
Chano Casanova; Gonzalo Vivas; Javier Álvarez; José V. Castillo; Salvador;
Colaboración:
Pilar Rodríguez;
Periodicidade:
Bimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
28 x 21,5 cm.
Extensión:
Irregular, con 42 páxinas de media
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Owelinh, C.A., Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación oficial da Hermandad Gallega de Venezuela, editada coa finalidade de "lograr un mayor acercamiento entre los socios, promover y apoyar el acervo cultural gallego, y ofrecer a los lectores una información actualizada, auténtica y veraz". A revista contén unha ampla información sobre o funcionamento da entidade: relacións institucionais, visitas, infraestruturas, reunións, actividades sociais e culturais realizadas etc. Combina esta información con artigos histórico-culturais, seccións de ocio e reportaxes especiais de temática diversa.
Ilustracións:
Abundantes fotografías sociais e algunha viñeta humorística. As fotografías son de Gonzalo Vivas, José V. Castillo, Chano Casanova, Salvador e Javier Álvarez.
Publicidade:
Abundante e dispersa. Anuncios de tipo comercial (restaurantes e tendas), de compañías de transporte (Iberia, Viasa) e da banca.
Números consultados:
1993: n.º 0, 1
Relacionadas:
Aires da Terra. 1961 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Irmandade. 1965 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.)
Hermandad Gallega de Venezuela. 1970 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.)
Boas Novas. 1979 (Publicacións vinculadas coa mesma entidade)
Punto de Unión. 1987 (Publicación da mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 0, 1