Subtítulo:

Revista socio-cultural de la Hermandad Gallega de Venezuela

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
1993
Dirección
Marlene Salazar
Colaboración
Pilar Rodríguez
Deseño gráfico
José Antonio Rodríguez
José Vicente Castillo
Mercedes Vargas
Distribución
Ida Inés Rodríguez
Fotografía
Chano Casanova
Gonzalo Vivas
Javier Álvarez
José V. Castillo
Salvador
Publicidade
Ida Inés Rodríguez
Redacción
Enrique Aquino
Manuel Espiño
Mari Carmen Fernández
Víctor García
Manuel Quiroga
Ricardo Moreno
Relacións públicas
José Andrés Rodríguez
Periodicidade:
Bimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
28 x 21,5 cm.
Extensión:
Irregular, con 42 páxinas de media
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Owelinh, C.A., Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación oficial da Hermandad Gallega de Venezuela, editada coa finalidade de "lograr un mayor acercamiento entre los socios, promover y apoyar el acervo cultural gallego, y ofrecer a los lectores una información actualizada, auténtica y veraz". A revista contén unha ampla información sobre o funcionamento da entidade: relacións institucionais, visitas, infraestruturas, reunións, actividades sociais e culturais realizadas etc. Combina esta información con artigos histórico-culturais, seccións de ocio e reportaxes especiais de temática diversa.
Ilustracións:
Abundantes fotografías sociais e algunha viñeta humorística. As fotografías son de Gonzalo Vivas, José V. Castillo, Chano Casanova, Salvador e Javier Álvarez.
Publicidade:
Abundante e dispersa. Anuncios de tipo comercial (restaurantes e tendas), de compañías de transporte (Iberia, Viasa) e da banca.
Relacionadas:
Aires da Terra. 1961 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Irmandade. 1965 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.)
Hermandad Gallega de Venezuela. 1970 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.)
Boas Novas. 1979 (Publicacións vinculadas coa mesma entidade)
Punto de Unión. 1987 (Publicación da mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 0, 1