Subtítulo:

Revista do Centro Pontevedrés de Buenos Aires

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1962
Presidencia
Vicente Velasco
Colaboración
Alfonso Gayoso Frías
Avelino Díaz
Cándido A. González
Cándido Rey
Demetrio Díaz Varela
Emilio P. Hidalgo
Eugenio Carré Alvarellos
Ignacio Juárez
Juan Faciana
Luis Carré Alvarellos
Manuel Agromayor
Domingo García-Sabell
Emilio Pita
Fermín Bouza Brey
Francisco Fernández del Riego
José María Castroviejo
Leandro Carré Alvarellos
Ramón Suárez Picallo
Valentín Paz-Andrade
Ilustración
Manuel Cordeiro
Secretaría
Cándido A. González
Vogalía
Antón Rodiño Escudero
Cándido Rey
Manuel Corbacho
Manuel Ucha
Idioma:
Bilingüe, con predomino do castelán
Formato:
28,5 x 19,5 cm
Extensión:
96 páxinas
Redacción:
Sarandí, 847. Bos Aires
Imprenta:
Tall. Gráf. ABECE S.R.L., H. Yrigoyen, 1964. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria na que se informa as diversas actividades da entidade. Desenvolve dúas grandes liñas temáticas: información sobre a historia da sociedade editora e da colectividade galega en Arxentina; conta tamén con artigos e outros escritos sobre a historia, a cultura e xeografía de Galicia centrándose na provincia de Pontevedra
Ilustracións:
Abundantes. A maioría son fotografías evocadoras de Galicia e de paisaxes galegas, seguidas das de infraestruturas físicas das colectividades galegas en Arxentina. Tamén aparece debuxos con motivos galegos, obra principalmente de Manuel Cordeiro
Publicidade:
Abundante e dispersa, cunha maior concentración na primeira metade da revista. É moi variada, predominan os anuncios de transportes (axencias de viaxes) e comerciais. Tamén aparecen avisos de entidades financeiras e de seguros
Relacionadas:
Revista del Centro Pontevedrés. 1942 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.)
Opinión Gallega. 1945 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1962: xuño
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso