Subtítulo:
Revista do Centro Pontevedrés de Buenos Aires
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1962
Ano de inicio:
1962
Presidencia:
Vicente Velasco;
Colaboración:
Alfonso Gayoso Frías; Avelino Díaz; Cándido A. González; Cándido Rey; Demetrio Díaz Varela; Emilio P. Hidalgo; Eugenio Carré Alvarellos; Fermín Bouza Brey; Ignacio Juárez; Juan Faciana; Luis Carré Alvarellos; Manuel Agromayor; Domingo García Sabell ; Emilio Pita ; Francisco Fernández del Riego ; José María Castroviejo ; Leandro Carré Alvarellos ; Ramón Suárez Picallo ; Valentín Paz Andrade ;
Ilustración:
Manuel Cordeiro;
Secretaría:
Cándido A. González;
Vogalía:
Antón Rodiño Escudero; Cándido Rey; Manuel Corbacho; Manuel Ucha;
Idioma:
Bilingüe, con predomino do castelán
Formato:
28,5 x 19,5 cm
Extensión:
96 páxinas
Redacción:
Sarandí, 847. Bos Aires
Imprenta:
Tall. Gráf. ABECE S.R.L., H. Yrigoyen, 1964. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria na que se informa as diversas actividades da entidade. Desenvolve dúas grandes liñas temáticas: información sobre a historia da sociedade editora e da colectividade galega en Arxentina; conta tamén con artigos e outros escritos sobre a historia, a cultura e xeografía de Galicia centrándose na provincia de Pontevedra
Ilustracións:
Abundantes. A maioría son fotografías evocadoras de Galicia e de paisaxes galegas, seguidas das de infraestruturas físicas das colectividades galegas en Arxentina. Tamén aparece debuxos con motivos galegos, obra principalmente de Manuel Cordeiro
Publicidade:
Abundante e dispersa, cunha maior concentración na primeira metade da revista. É moi variada, predominan os anuncios de transportes (axencias de viaxes) e comerciais. Tamén aparecen avisos de entidades financeiras e de seguros
Números consultados:
1962: xuño
Relacionadas:
Revista del Centro Pontevedrés. 1942 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.)
Opinión Gallega. 1945 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Museo de Pontevedra. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1962: xuño

números