Repertorio da prensa da emigración galega

----

Lonxe da Terriña

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Santiago de Chile
Época:
1ª época
Inicio:
1989
Dirección
José M. Santalices S.. Ano 1991;
Editor/a
Alejo Hott Becker;
Corresponsalía
Eduardo Benítez Soto, Iquique; Germán Vidal, Valparaiso; Sergio Pinto Fernández, Valparaiso;
Deseño gráfico
Alejandra Toledo A.;
Publicidade
Alejandra Toledo A.;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, agás dúas poesías en galego de Blanco Amor que aparecen nun artigo dedicado a este
Formato:
26,5 x 18,5 cm.
Extensión:
40 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Santiago de Chile. Santiago
Imprenta:
Grafitec S.A, Santiago de Chile. Santiago.
Editorial Universitaria, Santiago de Chile. Santiago.
Contido:
Publicación societaria, que pretende servir como medio para promocionar a finalidade e as actividades da institución e "ser el centro de unión de nuestra colectividad para mantener vivas la cultura y las tradiciones de la Galicia ancestral". O único n.º consultado contén unha serie de artigos, entrevistas e escritos diversos que poderían ser agrupados en cinco grandes liñas temáticas: artigos histórico-culturais, sociais, políticos, a Galicia actual e as actividades do Lar (complementadas cunha reportaxe fotográfica).
Ilustracións:
Abundantes fotografías institucionais, de sociedade, de paisaxes e evocadoras de Galicia.
Publicidade:
Abundante, ocupa máis dun terzo da revista. Principalmente son anuncios de tipo comercial, destacan as panaderías e industrias vinculadas ás mesmas (moitas propiedade de galegos asentados no país).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1991: n.º 2
1997: n.º 8
1998: n.º 9
2000: n.º 11
2001: n.º 12
2002: n.º 13
2003: n.º 14
2004
2015: n.º 25