Subtítulo:

Libro-Memoria

Entidade editora:
Lugar:
Nova York
País:
EEUU
Inicio:
1940
Editor/a
Amado Ricón. Anos 1976-1983
Colaboración
A. Viñal Casa
Alfonso Losada
Carlos Vázquez
Enrique Santamarina
Frank Arévalo
Luis Romay G. Arias
Manuel Álvarez Quiroga
Manuel Zapata
Mario Pousa Díaz
Xesús Cambre Mariño
Agustín Rodríguez Caamaño
Andrés Torres Queiruga
Avelino Pousa Antelo
Carlos Durán
Emilio González López
Francisco Fernández del Riego
Isaac Alonso Estraviz
Luís Soto Fernández
Ramón Piñeiro
Rodolfo Prada
Salvador García-Bodaño
Sebastián Martínez-Risco
Xosé Manuel López Nogueira
Redacción
Amado Ricón. Anos 1976-1983
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase nalgunhas colaboracións culturais e literarias
Formato:
1946-1983: 27 x 19,5 cm. 1993: 26 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 48 e 150 páxinas, xeralmente ten arredor de 80 páxinas
Redacción:
313-15 West 59th Street. Nova York
153-59 West 64th Street. Nova York
405 West 41st Street. Nova York
119-125 East 11th Street. Nova York
37-09, 31st Avenue, Astoria 11103 NY. Nova York
Imprenta:
Nova York. Nova York.
Contido:
Esta publicación societaria ten a finalidade de informar das actividades desenvolvidas pola entidade editora, marcadamente republicana e galeguista durante os seus primeiros anos. Constitúe a memoria anual das actividades e feitos máis salientables da vida societaria: estrutura organizativa (directivas, comités, socios, comisións etc.), as contas e balances etc. Contén ademais algúns artigos, opinións e traballos sobre Galicia e a súa cultura, economía e historia, redactados por intelectuais galegos de recoñecido prestixio.
Ilustracións:
Moi abundantes, case todas son fotografías de sociedade e institucionais. A presenza doutro tipo de ilustracións é anecdótica.
Publicidade:
Moi abundante, entre a publicidade e as fotografías cobren as tres cuartas partes da revista. A maioría dos anuncios son de tipo comercial e, en moita menor medida, atópanse anuncios de compañías aéreas, bancos etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1941: novembro
1958
1963
1965: XXV aniversario
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1981-83
1993-96
2002: LXII aniversario
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso