Casa de Galicia de Unidad Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Libro-Memoria
Entidade editora:
Lugar:
Nova York
País:
EEUU
Data de inicio:
1940
Ano de inicio:
1940
Editor/a:
Amado Ricón. Anos 1976-1983;
Redacción:
Amado Ricón. Anos 1976-1983;
Colaboración:
A. Viñal Casa; Agustín Rodríguez Caamaño; Alfonso Losada; Avelino Pousa Antelo; Carlos Durán; Carlos Vázquez; Enrique Santamarina; Frank Arévalo; Isaac Alonso Estravís; Luis Romay G. Arias; Luís Soto Fernández; Manuel Álvarez Quiroga; Manuel Zapata; Mario Pousa Díaz; Salvador García-Bodaño; Sebastián Martínez Risco; Xesús Cambre Mariño; Xosé Manuel López Nogueira; Andrés Torres Queiruga ; Emilio González López ; Francisco Fernández del Riego ; Ramón Piñeiro ; Rodolfo Prada ;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase nalgunhas colaboracións culturais e literarias
Formato:
1946-1983: 27 x 19,5 cm. 1993: 26 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 48 e 150 páxinas, xeralmente ten arredor de 80 páxinas
Redacción:
313-15 West 59th Street. Nova York
153-59 West 64th Street. Nova York
405 West 41st Street. Nova York
119-125 East 11th Street. Nova York
37-09, 31st Avenue, Astoria 11103 NY. Nova York
Imprenta:
Nova York. Nova York.
Contido:
Esta publicación societaria ten a finalidade de informar das actividades desenvolvidas pola entidade editora, marcadamente republicana e galeguista durante os seus primeiros anos. Constitúe a memoria anual das actividades e feitos máis salientables da vida societaria: estrutura organizativa (directivas, comités, socios, comisións etc.), as contas e balances etc. Contén ademais algúns artigos, opinións e traballos sobre Galicia e a súa cultura, economía e historia, redactados por intelectuais galegos de recoñecido prestixio.
Ilustracións:
Moi abundantes, case todas son fotografías de sociedade e institucionais. A presenza doutro tipo de ilustracións é anecdótica.
Publicidade:
Moi abundante, entre a publicidade e as fotografías cobren as tres cuartas partes da revista. A maioría dos anuncios son de tipo comercial e, en moita menor medida, atópanse anuncios de compañías aéreas, bancos etc.
Números consultados:
1946-1947
1952
1954-1978
1981-83
1993-1996
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1941: novembro
1958
1963
1965: XXV aniversario
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1981-83
1993-96
2002: LXII aniversario

números

A voz da mocedade: conversa con Ramón Lugrís
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega ; nº 28(1957), pp. 4
| |
Conversa con Xohana Torres
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega ; nº 36(1958), pp. 11
| |
Noticias encol do Estatuto de Galicia
Francisco F. del Riego
Casa de Galicia de Unidad Gallega ; 2ª época época, nº 327(1933), pp. 1
| |
Proclama aos mozos galeguistas
Francisco F. del Riego
Casa de Galicia de Unidad Gallega ; 2ª época época, nº 358(1934), pp. 3
| |
Orientacións. Necesidade dun teatro galego
Francisco F. del Riego
Casa de Galicia de Unidad Gallega ; 2ª época época, nº 396(1934), pp. 2
| |